EEN BEELD VOOR PASTOOR RÖSELAERS

Jan Lucas Röselaers, pastoor te Hoensbroek van 1911 tot 1939

Pastoor Röselaers was van 1911 tot aan zijn emeritaat in 1939 pastoor van Hoensbroek.
Na vervolgens enige jaren in een van de torens van kasteel Hoensbroek te hebben gewoond overleed hij op 30 maart 1949 in Houthem.
 • op 30 mei 1857 werd hij in Brunssum geboren

 • op 29 maart 1884 werd hij priester gewijd

 • op 31 januari 1911 werd hij pastoor te Hoensbroek

 • in 1927 oprichting Vereniging (later stichting) Ave Rex Christe met aankoop van het kasteel voor 60.000 gulden (die hij leent van de Woningvereniging Hoensbroek, waarvan hij oprichter en voorzitter is). Hij was toen 70 jaar oud!

 • 1929 tot 1943 (met een uitloop tot 1953) ingrijpende restauratie van het kasteel met financiering via persoonlijke contacten met de directie van Staatsmijnen en de minister van Sociale Zaken
 • Placeholder image


 • In 1939 gaat hij als pastoor met emeritaat; gaat wonen in een ingangstoren van het kasteel; later woont hier Bertus Aafjes met zijn gezin.

 • In 1947 eerste contacten met Staatsmijnen, die het kasteel gaan exploiteren als cultureel centrum

 • 9 maart 1949 overlijden te Houthem, bijna 92 jaar oud.

Grote sociale en maatschappelijke verdiensten

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek: de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Op 5 oktober 1912 werd een volksbibliotheek opgericht. Er kwam een afdeling Hoensbroek van de R.K. Werkliedenbond.
Op 29 augustus 1914 werd een avondtekenschool opgericht. In het hetzelfde jaar kwam er een cinema, evenals de volksbibliotheek gehuisvest in het oude kerkje.
Op 15 oktober 1914 werd de R.K. Zang- en Toneelvereniging “Ons Genoegen” opgericht.
Al deze oprichtingen vonden op de pastorie aan de Hoofdstraat plaats. Om in de behoefte aan nieuwe woningen te voorzien werd op 15 maart 1912 de Woningvereniging Hoensbroek opgericht. De pastoor schreef zelf de statuten voor de nieuwe vereniging. Na enkele jaren ging de woningvereniging als eerste deel uitmaken van het overkoepelende orgaan “Ons Limburg”.
Ook het rooms-katholiek onderwijs had de bijzondere aandacht van de pastoor. Hij was direct betrokken bij de stichting van heel wat scholen in Hoensbroek, zoals in oktober 1929 de Muziekschool Hoensbroek en omstreken.

Placeholder imageDe grootste verdienste van de pastoor was het behoud van kasteel Hoensbroek. Het in verval geraakte kasteel dreigde in 1921 in een openbare verkoop te worden verkocht. Een stichting, die het monument zou kunnen kopen en in stand houden bestond in Hoensbroek niet. De pastoor ging aan het werk en wist in 1927 de Vereniging “Ave Rex Christe” op te richten. Deze vereniging kocht het kasteel met de bijbehorende gronden. Pastoor Röselaers peuterde in de volgende jaren dankzij zijn grote netwerk bij de overheid en elders veel subsidies los. Met deze gelden werd het kasteel in de jaren dertig grondig gerestaureerd.


Een beeld voor pastoor Röselaers

Op initiatief van ir. P.A.M. Mertens spant een werkgroep van de heemkundevereniging zich, vanwege zijn grote maatschappelijke en sociale verdiensten, al enige tijd in voor de plaatsing van een beeld van pastoor Jan Lucas Röselaers (pastoor in de centrumparochie Sint Jan Evangelist van 1911 tot 1939).
We mogen gerust stellen, dat deze pastoor een der belangrijkste personen in Hoensbroek was tijdens de eerste helft van de 20e eeuw.
Hij heeft, onder andere door zijn voorzitterschap van de Woningvereniging Hoensbroek, Hoensbroek zijn huidige gestalte gegeven. En hij redde kasteel Hoensbroek van de ondergang door de oprichting van de Stichting Ave Rex Christe, die het kasteel aankocht en liet restaureren.
We missen in onze plaats nog steeds een standbeeld voor deze pionier, visionair en prominente figuur.
Inmiddels zijn er al vergevorderde besprekingen op gemeentelijk niveau geweest. Hoewel daar wel concrete ideeën over zijn staat de plaats waar dit beeld zou moeten komen nog helemaal niet vast. verenigingen

Vier ontwerpen voor een standbeeld

In opdracht van de werkgroep heeft een kunstenares, Ingrid Mol uit Purmerend, zelfs al een 4-tal ontwerpen voor een bronzen en een keramiek beeld gemaakt.
Meer informatie over deze ontwerpen vindt u verderop op deze pagina.

We zouden het zeer op prijs stellen als we van u een reactie op deze ontwerpen zouden ontvangen. Wat vindt u ervan? Welk ontwerp heeft uw voorkeur en waarom? Reacties kunt u sturen aan secretaris@heemkundehoensbroek.nl.

Omdat de totale kosten van het beeld circa 36.000 euro zullen bedragen zijn we zijn hard op zoek naar sponsors voor dit project.

Voorstel 1

Placeholder imageEen bronzen beeld van pastoor Jan Lucas Röselaers met een sokkel met reliëfs en met een bijbehorende beeldroman.

Afmetingen beeld:
Totale hoogte: 3.00 meter
Hoogte beeld: 2.00 meter
Hoogte sokkel: 1.00 meter
Maten van de reliëfs: ongeveer 0.80 meter x 0.60 meter

Omschrijving:
Figuratief beeld van de pastoor van brons. De pastoor draagt een bouwtekening in zijn hand.
De sokkel is van beton.


De 4 kanten van de sokkel hebben een bronzen reliëf waarop een scène uit het leven van de pastoor te zien is.

De reliëfs zijn tekeningen uit de beeldroman.
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Beeldroman:
Een beeldroman over het leven van de pastoor. Wie het beeld bezoekt kan via een website een voorbeeld van het album downloaden. Het echte album is te koop. Het album is print-on-demand.

Voorstel 2

Een keramisch standbeeld van pastoor Jan Lucas Röselaers met een sokkel met keramische reliëfs en met een bijbehorende beeldroman (idem als bij voorstel 1: hetzelfde beeld in een bronzen uitvoering).

Afmetingen beeld:
Totale hoogte: 3.30 meter
Hoogte beeld: 2.20 meter
Hoogte sokkel: 1.10 meter
Maten van de reliëfs: ongeveer 0.80 meter x 0.60 meter

Omschrijving:
Idem als bij voorstel 1, maar uitgevoerd in keramiek.

Beeldroman:
Idem als bij voorstel 1.

Voorstel 3

Een bronzen beeld, samengesteld uit elementen, die kenmerkend zijn voor het leven en het werk van pastoor Röselaers.

Afmetingen beeld:
Totale hoogte van het beeld met sokkel: 2.50 meter
Hoogte beeld: 1.50 meter
Breedte beeld: 1.50 meter
Hoogte sokkel: 1.00 meter
Breedte sokkel: 1.50 meter
Placeholder image
Placeholder image


Elementen:
 • een staande pastoor Röselaers
 • het gezicht van Jezus, die de pastoor verlicht.
 • naar school gaande kinderen en een aantal scholen.
 • de mijnen met onder de grond een opengespleten steen, waarin de mijnwerkers te zien zijn.
 • Kasteel Hoensbroek
 • de poort van de 1ste Stap, woonwijk door architect Stuyt
De sokkel is van beton en ovaal van vorm.

Voorstel 4

Een keramisch beeld, samengesteld uit elementen (zie voorstel 3), die kenmerkend zijn voor het leven en het werk van pastoor Röselaers.

Afmetingen beeld:
Breedte beeld: 2.00 meter
Hoogte sokkel: 1.00 meter
Breedte sokkel: 2.00 meter

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image


Omschrijving:
Collagebeeld over het leven van de pastoor, gemaakt van keramiek

Elementen:
 • Een staande pastoor Röselaers.
 • Het gezicht van Jezus, die de pastoor verlicht
 • Naar school gaande kinderen en een aantal scholen
 • De mijnen met onder de grond een opengespleten steen, waarin de mijnwerkers te zien zijn
 • Kasteel Hoensbroek
 • De poort van de 1ste Stap, woonwijk door architect Stuyt
De sokkel van beton, gekleurd en ovaal van vorm.


NIEUWS

Placeholder image

De wijk MARIA-GEWANDEN, een nieuw boek
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....

WANDELINGEN IN HOENSBROEK
Placeholder image

Wandelingen die u langs de vele gebouwen van Hoensbroek met een monumentaal verleden voeren; ook langs plekken waar die verdwenen zijn. En behalve langs gebouwen voeren deze wandelingen u ook door de groene gebieden, die Hoensbroek rijk is.

Meer.....

PASTOOR RÔSELAERS
Placeholder image

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek door de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Meer.....


STAATSMIJN EMMA
Placeholder image

De start van de steenkoolproductie van de Staatsmijn Emma in 1911 leidde in enkele tientallen jaren tot de groei van Hoensbroek van een slaperig boerendorp van 1200 inwoners tot een industriegemeente met meer dan 20.000 ingezetenen .......

Meer.....