BESTUUR

Conform artikel 9 lid 2 van onze statuten wordt het bestuur gekozen door de leden van de vereniging. In onze jaarvergadering is de invulling van de volgens het rooster van aftreden ontstane vacatures daarom een vast agendapunt.

In onze jaarvergadering van 5 april 2023 werd de bestaande vacature ingevuld. Daarna vond een verandering van de invulling van het penningmeesterschap plaats en werd de functie van vice-voorzitter opnieuw ingevuld, waardoor het bestuur en de verdeling van de bestuurstaken er sindsdien alsvolgt uit:

  dagelijks bestuur:
 • voorzitter: Jan Bus, Houwerstraat 11, 6431 AL Hoensbroek
 • secretaris: Wim Kortekaas, Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek; secretaris@heemkundehoensbroek.nl
 • penningmeester: Heinz Stanneveld, Sleperstraat 14, 6432 AE Hoensbroek; penningmeester@heemkundehoensbroek.nl
  bestuursleden:
 • Har Daemen, Kouvenderstraat 103, 6431 HC Hoensbroek; vice-voorzitter;
 • Han Ruyters, Vrouwjuttenstraat 10a, 3512 PS Utrecht
 • Henri Peters, Slot Harenlaan 2, 6432 JP Hoensbroek
 • Hein Giesen, Baron van Hövellplein 13, 6432 HE Hoensbroek;

Het bestuur vergadert in principe elke eerste maandag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

 

NIEUWS

Placeholder image

De wijk MARIA-GEWANDEN, een nieuw boek
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....

WANDELINGEN IN HOENSBROEK
Placeholder image

Wandelingen die u langs de vele gebouwen van Hoensbroek met een monumentaal verleden voeren; ook langs plekken waar die verdwenen zijn. En behalve langs gebouwen voeren deze wandelingen u ook door de groene gebieden, die Hoensbroek rijk is.

Meer.....

PASTOOR RÔSELAERS
Placeholder image

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek door de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Meer.....


STAATSMIJN EMMA
Placeholder image

De start van de steenkoolproductie van de Staatsmijn Emma in 1911 leidde in enkele tientallen jaren tot de groei van Hoensbroek van een slaperig boerendorp van 1200 inwoners tot een industriegemeente met meer dan 20.000 ingezetenen .......

Meer.....