NIEUWS EN AKTIVITEITEN


Aktiviteiten in 2022

'De wijk MARIA-GEWANDEN', een nieuw boek

Placeholder image
voorkant omslag "De wijk MARIA-GEWANDEN"
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen, gelardeerd met heel veel foto's en samengesteld door Hein Giesen.

Hoewel het de bedoeling was het boek al eind vorig jaar te kunnen presenteren heeft de uitgave als gevolg van de coronabeperkingen en ook door papierschaarste een paar maanden vertraging opgelopen, maar het is nu sinds begin februari van dit jaar voor iedereen beschikbaar.

Dit rijk geïllustreerde boek, het zevende in onze reeks Hoensbroekse Monografieën, is gedrukt in de uitvoering zoals u die gewend bent, dus op A4-formaat met een gelamineerde fullcolor omslag. Het is een 188 pagina’s dik boek geworden, met heel veel foto’s en geschreven in de makkelijk leesbare stijl, die kenmerkend is voor alle boeken, die de Heemkundevereniging Hoensbroek tot nu toe heeft gepubliceerd, zoals over de Hoofdstraat, de Nieuwstraat, de Kouvenderstraat en de Akerstraat Noord.
Het geeft een beeld over het verleden en de ontwikkeling in de afgelopen 100 jaar van het gebied, dat zich uitstrekt van waar nu de Droomvijver ligt via de Kasteelbuurt en Schuureik naar Huizerveld en verder over de Steenberg via de Hoofdstraat en de Juliana Bernhardlaan tot aan de Markt, het gebied dat na de Tweede Wereldoorlog de parochie Maria-Gewanden werd.
Een gebied, dat kort na de inbedrijfstelling van de Staatsmijn Emma in 1912 een stormachtige ontwikkeling doormaakte met de bouw van huisvesting voor de vele uit alle windstreken komende arbeiders en in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw opnieuw grote veranderingen onderging. Duizenden mensen hebben er in die lange periode gewoond, zijn er geboren en opgegroeid en hebben er lief en leed gedeeld.

De prijs van het boek is € 14,95. Om er zeker van te zijn, dat u het boek in uw bezit krijgt (het wordt namelijk slechts in een beperkte oplage gedrukt) kunt u het bestellen bij de schrijver. Stuur dan een mailtje naar : heingiesen@home.nl met een duidelijke vermelding van uw naam en adres, of bel naar 06 1886228.
Of stort € 14,95 (plus € 4,95 voor eventuele bezorgkosten als u buiten Hoensbroek woont) op rekeningnummer NL03 INGB 000 1886228 t.n.v. H. Giesen, Hoensbroek onder vermelding van 'boek MG'. U krijgt het boek dan t.z.t. thuisbezorgd. Maar vergeet niet uw adres te vermelden!!

Aktiviteiten in 2021

SPAARACTIE voor HISTORISCH ALBUM 'OOS GEBROOK' bij AH-SUPERMARKTEN in Hoensbroek

Placeholder image
Op maandag 15 maart ging bij de Albert Heijnwinkels aan de Akerstraat en de Kouvenderstraat in Hoensbroek de spaaractie van start voor een prachtig historisch foto- en stickerboek van Hoensbroek. Het boek geeft in een aantal hoofdstukken met in totaal 216 stickers een historisch kijkje op de Hoensbroekse geschiedenis, de woningbouw, winkels en bedrijven, vervoer en transport, landbouw en industrie, volkscultuur en bekende inwoners. De eerste exemplaren van het boek zijn op vrijdag 12 maart ll. door Maurice Kleijnen, eigenaar van de beide AH-winkels, overhandigd aan de Hoensbroekse wethouders Charles Claessen, Martin de Beer en Adriane Keulen.

Als start van de actie is in de week voorafgaand aan de actie in Hoensbroek en directe omgeving een envelop met deze waardebon verspreid:

Placeholder image
voorkant waardebon
Placeholder image
achterkant waardebonTegen inlevering van deze waardebon ontving men bij een van de AH-supermarkten in Hoensbroek een exemplaar van het stickeralbum.

In de huis-aan-huis verspreide envelop zat ook een gratis zakje met 4 stickers.

Het boek is op initiatief van de Heemkundevereniging Hoensbroek tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met AH-supermarkteigenaar Maurice Kleijnen.

Bij aankoop van € 10,00 aan boodschappen ontving men een zakje met 4 (zelfklevende en genummerde) stickers, die op de in het boek aangegeven plaatsen moeten worden geplakt. Het boek omvat 80 pagina's met 216 stickers. De spaaractie startte op maandag 15 maart.

terug naar boven


Aktiviteiten in 2020

UITVERKOCHT!

DE AKERSTRAAT, van Ackerweg tot Akerstraat-Noord

Onder de auspiciën van onze vereniging heeft het schrijversduo Hein Giesen & Hein Bisschops weer een nieuw boek uitgegeven. Het is het zesde boek in de reeks Hoensbroekse Monografieën en het laatste vervolg in de serie over de belangrijkste straten van Hoensbroek. Het boek ‘De Akerstraat’ is maar liefst 236 bladzijden dik en staat natuurlijk boordevol nooit eerder vertoonde foto’s en wetenswaardigheden uit het rijke verleden van deze ooit zo belangrijke straat.
Placeholder image
De oude Ackerweg was al sinds de tijd dat paard en wagen nog het belangrijkste vervoermiddel was een schakel in het traject tussen de bisschopssteden Aken en Roermond. Maar door de komst van de Staatsmijn Emma, die in 1914 in productie ging, kwam de ontwikkeling van deze straat in een ongekende stroomversnelling. Het werd vóór de Tweede Wereldoorlog dé hotspot van de Oostelijke Mijnstreek en bleef tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw een bruisende straat, met een keur aan winkels en cafés.
In het boek worden niet alleen de vele winkels, die de straat al ruim 100 jaar lang omzomen, beschreven, maar het geeft ook een terugblik op de opkomst en teloorgang van de Staatsmijn Emma en er wordt met een knipoog gekeken naar de tram, die er vroeger liep.

Gedwongen door de corona-situatie kon er jammer genoeg geen presentatie van het boek plaatsvinden. Dit boek zal in deze tijd, waarin wij gedwongen zijn om zoveel mogelijk achter de geraniums te blijven, een welkome gast zijn om eens terug te kijken op de jaren dat onze opa’s de kost verdienden als mijnwerker en ’s zondags met oma over de Akerstraat flaneerden of samen een dansje waagden in een van de vele cafés.

Bestellen?
Helaas is het boek niet meer te bestellen, omdat het geheel is UITVERKOCHT!
MONUMENTUM, EEN NIEUWE WANDELBROCHURE

Onze vereniging heeft weer een nieuwe wandelbrochure uitgegeven. Het is een 32 pagina’s dik, full-color boekje op een handig A5-formaat, gedrukt op 130 grams satijnpapier en het is doorspekt met vele foto’s van de objecten langs deze route.

Placeholder image
Begin- en eindpunt van deze bijna 7 kilometer lange wandeling is het kasteel Hoensbroek.
Geïnspireerd door het Hoensbroekse deel van het boek “Iconen en symbolen”, dat ter gelegenheid van Open Monumentendag Heerlen in 2016 is gepubliceerd heeft ons bestuurslid Hein Giesen een route uitgestippeld, die u eerst door de groene long van Hoensbroek-West voert.
Daar wandelt u door de altijd groene beemden langs een weer meanderende Auvermoer, die door zijn dichte oeverbegroeiing met een keur aan wilde bloemen op veel plaatsen niet eens zichtbaar is, richting de boerderijen bij Laar.
Daar kunt u op een zonnige zomerdag heerlijk vertoeven in de ’hoeswei’ en genieten van een goed verzorgde kop koffie.

De route voert u verder via het fraai heringerichte Geleenbeekdal naar de buurtschap Terschuren en over de verzorgde paden van het mooie park van Adelante naar de schaduwrijke wijk de Steenberg.
Via het voormalige mijnspoor voert de route u verder naar het oude St. Janskerkje aan de Markt.
Ook hier heeft u natuurlijk de mogelijkheid om op een terrasje aan de Markt even uit te blazen. Daar vandaan wandelt u via de Muisberg, de Slak en de Metten terug naar het kasteel.

Als het u te lang zou worden ...... onderweg zijn (indien gewenst) een tweetal afkortingen verwerkt, die u in no time terug naar het kasteel voeren.

Belangrijk!
De brochure staat vol wetenswaardigheden over de gebouwen en objecten, die u op uw wandeling passeert. Bovendien kunt u via de QR-code, die voorin het boekje is verwerkt, op vele plekken nog meer informatie krijgen.

Kosten
Monumentum kost slechts € 3,95 en is verkrijgbaar bij de verschillende boek- en tijdschriftenwinkels in Hoensbroek en omgeving en natuurlijk ook bij onze vereniging bij het secretariaat: Klinkertstraat 19 in Hoensbroek.
Geïnteresseerden buiten Hoensbroek, die er prijs op stellen dit kleinood in hun verzameling Limburgensia te hebben, kunnen het boekje bestellen door € 6,95 te storten (dat is inclusief de verzendkosten) op rekeningnummer NL43 INGB 0003 2805 62 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek met een duidelijke vermelding van uw naam en adres met de vermelding Monumentum.


DE HEISTERBERG, een vergeten straat?

Placeholder imageIn april 2020 verscheen van de hand van het schrijversduo Hein Giesen en Hein Bisschops het vijfde deel in de reeks Hoensbroekse Monografieën, namelijk ‘De Heisterberg, de vergeten straat’. Het boek telt 76 pagina’s en staat boordevol nooit eerder vertoonde foto’s en wetenswaardigheden uit het verleden van deze straat. Het is nu een bijna vergeten straat, maar deze straat was in de eerste helft van de vorige eeuw de belangrijkste verbindingsweg tussen Hoensbroek-Dorp en een toen bruisende Akerstraat, met een keur aan winkels en cafés. Gedwongen door de corona-maatregelen heeft er geen presentatie van het boek kunnen plaatsvinden, maar het boek is natuurlijk wel verkrijgbaar bij onze vereniging, diverse plaatselijke boekhandels en natuurlijk ook bij de beide schrijvers.

Het boekwerk zal in deze tijd dat het corona-virus ons dwingt thuis te blijven een welkome gast zijn om eens weg te mijmeren en terug te kijken op de tijd dat wij bij het horen van het woord corona alleen maar dachten aan die dikke sigaren van La Paz. Als u de reeks Hoensbroeks Monografieën compleet wil hebben is het zaak er tijdig bij te zijn, het boek heeft slechts een beperkte oplage.

De verkoopprijs van het boek is € 9,95.

Hoe bestellen?
U kunt het boek bestellen door € 9,95 te storten op rek.nr. NL03 INGB 0001 886228 t.n.v. H. Giesen met een duidelijke vermelding van uw naam en adres. Binnen Hoensbroek krijgt u het boek dan binnen enkele dagen thuisbezorgd. Buiten Hoensbroek uiteraard met bezorgkosten, dan kost het u echter € 14,90.
Als telebankieren voor u niet mogelijk is kunt u Hein Giesen ook bellen 06 18828428 of mailen; heingiesen@home.nl en een afspraak met hem maken.

JAARVERGADERING TOT NADER ORDER UITGESTELD

Op woensdag 25 maart a.s. zou om 19.30 uur in Partycentrum Amicitia op de Markt onze jaarvergadering plaats vinden. Na de zondag 15 maart jl. bekend gemaakte besluiten van het kabinet met betrekking tot het corona-virus achtte het bestuur van de vereniging het verstandig om ook onze jaarvergadering tot nader order uit te stellen.
Zodra wij weer in staat zijn om zonder problemen een nieuwe bijeenkomst te plannen zullen wij u daar tijdig van op de hoogte brengen.

WEGENS DOORSLAAND SUCCES HERHALING FOTOPRESENTATIE 'DE HOOFDSTRAAT'!!

Een feest van herkenning, dat was de fotopresentatie, die op woensdag 5 februari ll. in de Hoensbroekse bieb door Hein Giesen over het voetlicht werd gebracht. In een met rond de 100 bezoekers tot de nok gevulde bibliotheek zagen de aanwezigen een door de meesten nooit eerder geziene serie plaatjes van de Hoofdstraat in de afgelopen ruim 100 jaar passeren.
Je kon daarin heel goed de ontwikkeling en ook de aftakeling van deze voorheen belangrijke winkelstraat in de loop van die periode volgen.
Alles bijeen was de bijeenkomst een doorslaand succes.
De belangstelling was zelfs zo groot, dat een aantal bezoekers vanwege de drukte moest afhaken. Daarom werd afgesproken om deze presentatie over twee weken te herhalen.
Iedereen, die de eerste keer door de grote drukte een mooie terugblik op 100 jaar Hoofdstraat heeft moeten missen krijgt dus nog een kans. Op woensdag 19 januari om 19.30 uur bieden we een herkansing in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a in Mariagewanden (direct naast de speeltuin). Hein Giesen zal dan de hele presentatie opnieuw over het voetlicht brengen.

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


LEZING ‘DE HOOFDSTRAAT, VAN 'T KRUIS TOT AAN HET KASTEEL’ IN DE BIBLIOTHEEK HOENSBROEK
op woensdag 5 februari a.s.

Op woensdagavond 5 februari a.s. organiseert Schunck Bibliotheek in samenwerking met de Heemkundevereniging Hoensbroek een lezing over de Hoofdstraat en de ontwikkelingen in deze straat in de afgelopen 100 jaar met heel veel oude foto’s.Placeholder image Placeholder imageDe beelden worden aaneen gepraat door Hein Giesen. De lezing vindt plaats in de bibliotheek aan de Hoofdstraat 27 in Hoensbroek, begint om 19.30 uur en u kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur.
Tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw was de Hoofdstraat een drukke doorvoerstraat voor het verkeer richting Valkenburg en Maastricht met een levendige middenstand. Daarna is in die situatie veel veranderd en helaas niet altijd ten goede.
De fotolezing is een bloemlezing uit de vele foto’s, die ter beschikking waren voor de al in 2011 gepubliceerde boekuitgave ‘De Hoofdstraat, van ‘t Kruis tot ‘t kasteel’, maar die toen door plaatsgebrek niet gebruikt konden worden. Inmiddels is er een herdruk verschenen, waarin nog veel méér nieuwe foto’s zijn opgenomen, zoals ook de vele foto’s, die pas na de eerste druk van het boek nog beschikbaar zijn gekomen.
terug naar boven

Aktiviteiten in 2019

LEZING GEBRUIKEN ROND “SINTERKLAOS” IN DE BIBLIOTHEEK HOENSBROEK op woensdag 27 november a.s.

Op woensdag 27 november a.s. organiseert de Heemkundevereniging Hoensbroek in samenwerking met Schunck Bibliotheek Hoensbroek een lezing door Annie Schreuders-Derks over de tradities, gebruiken en verhalen over Sinterklaas. Gebruiken rond Sinterklaas zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom eten wij chocoladeletters? Waarom jagen wij een oude bisschop op zijn paard over de daken? Hoe komt Sinterklaas aan zijn rijkdom? Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Sinterklaas worden in volksverhalen al eeuwen verteld.
Placeholder image
Annie Schreuders probeert
Placeholder image
alle raadsels te ontwarren. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 november a.s. in de bibliotheek aan de Hoofdstraat 27 in Hoensbroek. Inloop vanaf 19.00 uur, de lezing begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De toegang is vrij voor iedereen en de koffie staat klaar. Er is plaats voor maximaal 50 personen en vol = vol. Wees dus op tijd!

Over de spreekster
Annie Schreuders Derks (*1943) heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau Nostal Nu. De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven van de Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste anderhalve eeuw. Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerker van het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht, In 1994 begon zij met een eigen volkskundig bureau en museum in haar woonhuis te Susteren. In 2003 werden deze verplaatst naar een nieuwe, ruime locatie in Echt en werd het “Museum van de Vrouw” opgericht. Daar is Annie Schreuders als conservator aan verbonden gebleven tot haar pensionering 01- 01- 2011. Daarna heeft zij Volkskundig Bureau Nostal Nu weer opgepakt.

Bijeenkomsten werkgroep foto en video iedere 4e woensdag van de maand

Sinds kort vinden de bijeenkomsten van onze werkgroep foto en video plaats op een vaste dag in de maand. De werkgroep komt nu iedere maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) bijeen op de 4e woensdag van de maand in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a in Mariagewanden. Deze groep stelt zich ten doel het verzamelen van beeldmateriaal van het dorp Hoensbroek en het leven van zijn bewoners in al zijn facetten. Het gaat daarbij zowel om historisch materiaal als ook om het vastleggen van bijzondere gebeurtenissen, die nu plaatsvinden, onder het motto: "het heden is het verleden van de toekomst".
De werkgroep ziet zichzelf vooral ondersteunend naar de andere werkgroepen en aktivieiten van de vereniging, waarbij onder andere geprobeerd wordt de producten van de vereniging, zoals bijvoorbeeld ons verenigingsblad Oos Gebrook, van passende illustraties te voorzien.
We hebben in de loop der jaren een forse verzameling beeldmateriaal ikn allerlei vorm verzameld. Leden met belangstelling voor de aktiviteiten van deze werkgroep zijn iedere 4e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur van harte welkom in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a in Mariagewanden.
Maar u bent ook welkom als u nog geen lid bent van onze vereniging. De kennismaking kan misschien de aanleiding zijn om lid te worden.
De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op 27 november, 22 januari en 26 februari. Omdat de vierde woensdag van december dit jaar op 25 december (1e Kerstdag) valt vervalt de decemberbijeenkomst deze keer.

Open Monumentendag Heerlen 2019

Interessante routes en diverse gratis openstellingen
Op zondag 15 september organiseert de werkgroep Open Monumentendag Heerlen een tocht langs 153 karakteristieke panden.
Enkele bijzondere panden, waaronder de Brandweerkazerne en het Broederhuis, zijn deze dag gratis toegankelijk voor publiek.
De routes en een overzicht van de gratis openstellingen kunt u zondag 15 september tussen 11.00 en 17.00 uur gratis ophalen in de ontvangsthal van Hotel van der Valk Heerlen. (Let op de omleidingen, volg de borden!).

“Plekken van Plezier”
“Plekken van Plezier” is het landelijke thema van Open Monumentendag 2019.
De werkgroep Open Monumentendag Heerlen heeft vorig jaar een boek uitgebracht met daarin de 153 Rijksmonumenten die Heerlen rijk is. Dit jaar bieden zij u de mogelijkheid om nogmaals 153 panden te bezichtigen.
Placeholder image
Voormalig Groene Kruisgebouw, nu advocatenkantoor
Gebouwen die weliswaar geen Rijksmonument zijn, maar wel behoren tot de meest karakteristieke panden van Heeren.
Er zijn 4 handzame en overzichtelijke routes samengesteld die u gratis kunt afhalen. Alle bijbehorende foto’s en teksten zijn te vinden op de website www.openmonumentendagheerlen.nl.
U kunt de routes niet alleen op zondag 15 september gebruiken om de karakteristieke panden van Heerlen te bezichtigen. U kunt dat ook later en in etappes doen. De kaarten, de informatie en de foto’s blijven ook na open monumentendag via de website openmonumentendagheerlen.nl beschikbaar.
De openstelling van de vijf bijzondere panden geldt natuurlijk wel uitsluitend op deze Open Monumentendag. De organisatoren hopen dat de bezoekers veel plezier beleven aan de 153 plekken die zij in het kader van karakteristieke panden in Heerlen kunnen bezichtigen.

Boek
Mensen spreken vaak over Heerlen als een niet-monumentale stad. Geheel ten onrechte, want Heerlen kent maar liefst 153 Rijksmonumenten! Deze zijn in een bijzonder mooi boek beschreven en getoond.
“Rijksmonumenten Heerlen” is een boek van 256 pagina’s met een harde kaft. In het boek wordt Heerlen op een andere manier op de kaart gezet. Als een stad met een bijzondere en rijke historie en als een stad die steeds meer oog krijgt voor haar eigen schoonheden. Alle 153 RIjksmomumenten die de stad rijk is, worden in het boek beschreven, mede aan de hand van foto’s van Cyril van de Weijer.
De boeken zijn inmiddels vrijwel uitverkocht.

Gratis geopend
Onderstaande panden zijn alleen op deze 15de september gratis opengesteld van 12.00 tot 17.00 uur. Aanmelding is niet nodig.
• Nederlands Mijnmuseum Museumpad 2 (Centrum)
• De Vondst, centrum voor archeologie in Limburg / Restauratieatelier Restaura Raadhuisplein 20 (Centrum)
• Brandweerkazerne Bekkerweg 44 (Centrum)
• Broederhuis en Broederschool Kerkraderweg 7-9 (Molenberg) Rondleidingen om 12.00 en 13.30 uur
• Andreaskerk (open tot 16.00 uur!) Palestinastraat 326 (Heerlerbaan)

Open Monumentendag Heerlen wordt georganiseerd door de werkgroep open monumentendag Heerlen.
In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd:
gemeente Heerlen, Historisch Goud, LGOG Parkstad Limburg, Vrienden van SCHUNCK*, Stichting Historische Kring Land van Herle, VVV Zuid Limburg en de Stichting Cyclocross Heerlen.

Omleidingen
In de periode van 2 september tot 29 november 2019 zijn er wegwerkzaamheden bij de op- en afrit naar de N281.
Van der Valk Hotel Heerlen is in deze periode doorlopend bereikbaar vanuit noordelijke richting (Eindhoven/Sittard).
Verkeer komende vanuit zuidelijke richting (Aachen) wordt via de afrit Heerlen Noord (voorbij Woonboulevard) omgeleid.


‘Tussen kunst en kitsch’ in Hoensbroek?

Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Heemkundevereniging Hoensbroek tussen 18 uur en 19.30 uur in haar verenigingsgebouw aan de Schuinstraat 2a een taxatie-bijeenkomst onder het motto ‘Tussen kunst en kitsch in Hoensbroek?’
Placeholder image
Han Ruyters in zijn winkel in Utrecht
Dit is mogelijk dankzij de zeer deskundige medewerking van ons bestuurslid Han Ruyters, die al ruim 25 jaar een prentbriefkaartenantiquariaat runt in Utrecht. In al die jaren heeft hij al vele pareltjes en schatten mogen ontdekken en verwerven en heeft hij op dit terrein zijn sporen verdiend in het binnen- en buitenland, waar hij tot nu toe op alle grotere evenementen te vinden is.

Alles wat oud, plat en van papier is
De laatste jaren heeft Han ook steeds vaker collecties aangeboden gekregen, die hij in musea en in regionale of nationale archieven heeft kunnen onderbrengen. En vaak hoort hij dan: “Ik dacht niet, dat dit nog waarde had”.
Dan gaat het nog niet eens zozeer om de materiële waarde, maar meer om de cultuurhistorische waarde van de objecten. Want in zijn branche komt hij echt van alles tegen.
De grote gemene deler daarvan is: alles wat oud, plat en van papier is; alles wat verzamelwaardig is: oude foto’s, posters, prenten, boeken, prentbriefkaarten, drukwerk, folders, enzovoort, enzovoort.

Waarom organiseert de heemkundevereniging dit?
Onze vereniging heeft een ANBI-status. Dat betekent, dat wanneer u iets aan onze vereniging schenkt dit voor de belasting als gift aftrekbaar is.
Zo heeft Han al meerdere keren een museum aan een mooie collectie prentbriefkaarten kunnen helpen. De gulle gever heeft het museum (met ANBI-status) een schenking gedaan en hij mocht als tegenprestatie deze materiële gift fiscaal aftrekken.
Wanneer is vastgesteld, dat uw mogelijke gift dusdanig van belang is, dat het een aanvulling van ons archief wordt, gaat Han (of wanneer het buiten zijn expertise ligt, een bevriende collega) een vervangingswaarde op schrift stellen. Dit document kunt u aan de Belastingdienst voorleggen en omdat er genoeg jurisprudentie is zal dit snel gehonoreerd worden. De vervangingswaarde van de schenking is voor u dan fiscaal aftrekbaar geworden. Bij grotere en kostbare objecten wordt dan een termijn van 5 jaar gehanteerd waarover u uw schenking zou mogen aftrekken. Wie weet wat er aan mooie, cultuurhistorisch belangrijke zaken boven water komen.

De taxatierapporten worden echter uitsluitend schriftelijk opgesteld wanneer het materiaal aan onze vereniging geschonken wordt en wij het voor ons archief kunnen gebruiken.

Vragen?
Als u vragen heeft neem dan gerust met Han kontakt op. U kunt hem bereiken op::
Han Ruyters
Postcardshop ‘Groeten uit’
Oudegracht 284 3511 NW Utrecht
tel.: 06-52394610
info@megacarta.com


Excursie naar kasteel Amstenrade op zaterdag 11 mei a.s.

Eind september vorig jaar kondigden wij een excursie aan naar kasteel Amstenrade. Binnen korte tijd meldden zich meer deelnemers dan de gravin aan kon. Daarom moesten we helaas een aantal leden teleurstellen. Maar degenen, die toen niet mee konden doen krijgen nu alsnog de kans het kasteel te bezoeken.
We gaan daar op zaterdag 11 mei a.s. weer op bezoek bij gravin Leila van Lith de Jeude - de Marchant et d’Ansembourg, die ons dan weer als gids zal rondleiden door haar kasteel. Het belooft opnieuw een zeer interessant bezoek te worden.

Placeholder image
De excursie begint om 14.00 uur en zal zeker anderhalf uur duren. Na afloop gaan we voor een kop koffie of thee met vlaai naar gemeenschapshuis Oud Dorp in Amstenrade.
We verzamelen dan om uiterlijk 13.45 uur bij kasteel Amstenrade, zodat we ons op tijd kunnen melden bij de ingang van het kasteel. Er is voldoende parkeerplaats in de directe omgeving van het kasteel.

Aanmelden
Uiteraard hebben degenen, die we de vorige keer moesten teleurstellen voorrang. Maar als je mee wil doen aan dit kasteelbezoek dan vragen we je ons dat uiterlijk 1 mei a.s. te laten weten. De gravin zou namelijk graag tijdig willen weten met hoeveel personen we op bezoek komen.

LET OP: Het allergrootste deel van de kosten van deze excursie komt voor rekening van de heemkundevereniging. Daarom vragen we een bescheiden eigen bijdrage per deelnemer van slechts € 5,00.
U kunt dit bedrag vóór 6 mei a.s. overmaken op de rekening van de heemkundevereniging NL43INGB0003280562 onder vermelding van ‘excursie Amstenrade’ en het aantal personen. Maar laat ons in ieder geval uiterlijk 1 mei a.s. per e-mail (secretaris@heemkundehoensbroek.nl) of telefonisch op 0611317861 of 045-5217721 weten of u meegaat en met hoeveel personen.


Jaarvergadering 2019

Op woensdagavond 27 maart 2019 vond in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek onze jaarvergadering plaats.
Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter.
2. Verslag jaarvergadering d.d. 4 april 2018.
3. Verslag over het jaar 2018 van de secretaris.
4. Financiële zaken:
 • financieel verslag 2018 door de penningmeester
 • verslag van de kascontrolecommissie
 • begroting 2019
 • vaststelling financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
5. Verkiezing leden kascontrolecommissie
6. Voorstel tot verhoging contributie (zie bijgaand voorstel)
7. Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden waren dit jaar Wim Kortekaas als secretaris en Els Ermers-Pijls als bestuurslid aftredend.
8. Mededelingen vanuit het bestuur
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Bij het agendapunt 'bestuursverkiezing' werd secretaris Wim Kortekaas met algemene stemmen herkozen. In de plaats van Els Ermers, die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd bij acclamatie Peter Sligchers als bestuurslid gekozen. Bij dit punt werd door de voorzitter een warm woord van dank uitgesproken aan Els voor haar bijfdrage als bestuurslid in de afgelopen acht jaar.
Na afloop van het formele deel van de jaarvergadering hield mevrouw Anne Schreuders-Derks een zeer interessante en humorvole presentatie over het onderwerp “Ein + Ein = Ein”, met daarin een verrassende blik op anderhalve eeuw Limburgse cultuurgeschiedenis, met veel aandacht voor vrouwencultuur.

terug naar boven

Aktiviteiten in 2018

Plaquette geplaatst bij voormalig woonhuis burgemeester Slanghen

Op vrijdagochtend 16 november jl. kon, mede dankzij de spontane medewerking van RVS-specialist Wiel Peters, door de Heemkundevereniging
Placeholder image
Hoensbroek aan de gevel van tandartspraktijk Jans aan de Nieuwstraat 37, op de hoek van de mgr. Nolensstraat, een plaquette bevestigd worden ter herinnering aan burgemeester Egidius Slanghen.
Op deze plaats stond in vroeger jaren het woonhuis van Egidius Slanghen, burgemeester van Hoensbroek. Later was dit gebouw in gebruik als Hotel Dortu.

Egidius Slanghen was van 1855 tot aan zijn overlijden in 1882 burgemeester van Hoensbroek, waar hij in 1820 ook geboren was.
Placeholder image
Behalve burgemeester en ontwerper van het oude gemeentewapen van Hoensbroek was hij ook een eminent historicus, die vele belangrijke publicaties op zijn naam heeft staan. En hij was in 1862 mede-oprichter van het Provinciaal Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde in Limburg, het nu nog steeds bestaande LGOG.
Egidius Slanghen werd begraven naast de ingang van de kleine St. Jan aan de kant van de Hoofdstraat, ongeveer tegenover de plaats waar zijn geboortehuis heeft gestaan.


Fotopresentatie "Nieuw Lotbroek" op donderdag 29 november a.s.

Op donderdagavond 29 november a.s. houdt de Heemkundevereniging Hoensbroek een fotopresentatie over de buurt Nieuw Lotbroek in de kantine van FC Hoensbroek aan de Frederikstraat.

De presentatie begint om 20.00 uur en de beelden worden aaneen gepraat door Math Mertens en Hein Giesen.

Placeholder image
Voormalig stationsgebouw Hoensbroek

De presentatie is een bloemlezing uit de vele foto’s, die wij ter beschikking hadden voor het onlangs door de heemkundevereniging gepresenteerde boek ‘Nieuw Lotbroek in woord en beeld’.
Dat boek is samengesteld en geschreven door de zeker in Lotbroek niet onbekende Math Mertens. U verwacht misschien een droge opsomming van feiten, namen en jaartallen, maar het tegendeel is waar. Het boek is doorspekt met uit het leven gegrepen verhalen en is met heel veel oude foto’s verluchtigd. Daarmee geeft het een terugblik op een buurt en een tijd, die de meesten van u zelf nog gekend hebben. Uiteraard is het boek na afloop van de lezing te koop, voor een bedrag van € 9,95.

De avond is voor iedereen vrij toegankelijk, maar het staat u vrij om een vrije gave te deponeren in de daarvoor bestemde pot aan de entree. U bent van harte welkom!


Presentatie boek over Nieuw Lotbroek op vrijdag 2 november a.s.

Placeholder image
In een met bijna 100 bezoekers bomvolle ruimte van de SCHUNCK-bibliotheekvestiging in Hoensbroek werd op vrijdagavond 2 november het nieuwe boek ‘Nieuw Lotbroek in woord en beeld‘ gepresenteerd.
Het boek werd geschreven en samengesteld door Math Mertens, geboren en getogen in dit deel van Hoensbroek en het is uitgegeven door de Heemkundevereniging Hoensbroek.
Het boek omvat ruim 140 pagina’s met zeer veel tot nu toe onbekende foto’s van oude Lotbroekse plaatsen, gebouwen en bewoners. Als kenner bij uitstek van het Breuker plat heeft Math natuurlijk ook daarmee zijn stempel gezet op de inhoud van het boek.
Uiteraard ging Math, zoals we van hem mochten verwachten, met een speelse toelichting wat dieper in op de totstandkoming van zijn boek.
Placeholder image
Overhandiging 1e exemplaar aan wethouder Keulen (midden) en kinderwethouder Britt Lendi (rechts) door Marth Mertens (links)
Na een leuk muzikaal intermezzo, met een bijdrage van een kleinzoon van Math en van Hans Lansink met een verhaal en een lied, werd daarna het eerste exemplaar overhandigd aan de wethouder van Buurtgericht Werken mevr. Adriane Keulen, een geboren ‘Breuker maedje’, dat Nieuw Lotbroek al kent sinds haar eigen jeugd.
Maar zij kwam niet in haar eentje, want ze werd vergezeld door Britt Lendi, die sinds een ruime week, nog wat onwennig, deel uitmaakt van het kindercollege van Heerlen als kinderwethouder voor Hoensbroek.
Wethouder Keulen wist in haar woordje na de overhandiging met enkele herinneringen over Lotbroek, de buurt waar haar moeder geboren is, uit haar eigen jeugd bij velen van de aanwezigen ook een gevoelige snaar te raken. Zij droeg daarom het boek, dat zij zelf kreeg, op aan haar moeder.
Nadat deze zeer succesvolle bijeenkomst hierna door voorzitter Jan Bus was afgesloten bleven de meesten van de aanwezigen nog lang napraten onder het genot van koffie en vlaai.
Het werd eens te meer duidelijk, dat Nieuw Lotbroek bij velen nog steeds een warm plekje in hun hart heeft.

Het boek is behalve bij de heemkundevereniging ook te koop voor € 9,95 bij:
 • - Kapsalon Giesen, G.B. van Hövellplein 12, Hoensbroek
 • - The Readshop Vromen, Kouvenderstraat 45, Hoensbroek
 • - SPAR Vlieger, Mgr. Hanssenlaan 83, Hoensbroek


Excursie naar kasteel Amstenrade op vrijdag 9 november a.s.

Op vrijdag 9 november a.s. organiseert de heemkundevereniging weer een excursie voor al haar leden.
Deze keer blijven we wat dichter in de buurt, want we gaan op bezoek in kasteel Amstenrade.
Placeholder image
We gaan daar op bezoek bij gravin Leila van Lith de Jeude - de Marchant et d’Ansembourg, die ons als gids zal rondleiden door haar kasteel.
Het belooft een zeer interessant bezoek te worden, waarvoor we u heel graag uitnodigen.

De excursie begint om 14.00 uur, zal zeker anderhalf uur duren en na afloop gaan we voor een kop koffie of thee met vlaai naar het vlakbij het kasteel gelegen gemeenschapshuis Oud Dorp.
We verzamelen dan om uiterlijk 13.45 uur bij kasteel Amstenrade, zodat we ons op tijd kunnen melden bij de ingang van het kasteel. Er is voldoende parkeerplaats in de directe omgeving. (Als u geen vervoer hebt meld dat dan even bij uw aanmelding. We kunnen dan afspraken maken om met anderen mee te rijden).
Leden, die mee willen doen aan dit kasteelbezoek vragen we ons dat uiterlijk 15 oktober a.s. te laten weten. De gravin zou namelijk graag tijdig willen weten met hoeveel personen we op bezoek komen, want bij meer dan 25 personen moet zij voor een tweede gids zorgen.

LET OP: Vanwege de zeer grote belangstelling is de inschrijving voor deze excursie inmiddels gesloten.


Een standbeeld voor pastoor Roselaers?

Vanwege zijn grote maatschappelijke en sociale verdiensten zet, op initiatief van ir. P.A.M. Mertens, een werkgroep van de heemkundevereniging zich al enige tijd in voor de plaatsing in Hoensbroek van een beeld van pastoor Jan Lucas Röselaers (pastoor in de centrumparochie Sint Jan Evangelist van 1911 tot 1939).
Placeholder image
Pastoor Lucas Röselaers
We mogen gerust stellen, dat deze pastoor een der belangrijkste personen in Hoensbroek was tijdens de eerste helft van de 20e eeuw. Hij heeft Hoensbroek, onder andere door zijn voorzitterschap van de Woningvereniging Hoensbroek, zijn huidige gestalte gegeven. En hij redde kasteel Hoensbroek van de ondergang door de oprichting van de Stichting Ave Rex Christe, die het kasteel aankocht en liet restaureren. We missen in onze plaats nog steeds een standbeeld voor deze pionier en prominente figuur. Maar inmiddels zijn er al vergevorderde besprekingen op gemeentelijk niveau geweest en is er hard gewerkt om dit plan verder concrete gestalte te geven.
De plaats waar dit beeld zou moeten komen staat echter nog helemaal niet vast. Hoewel daar wel concrete ideen voor zijn zal de juiste plek onder andere in overleg met de gemeente bepaald gaan worden.

Vier ontwerpen voor een standbeeld
In opdracht van de werkgroep heeft een kunstenares, Ingrid Mol uit Purmerend, zelfs al een 4-tal ontwerpen voor een bronzen en een keramiek beeld gemaakt.
Meer informatie over deze ontwerpen en over de grote verdiensten van pastoor Röselaers vindt u op deze pagina.
We zouden het zeer op prijs stellen als we van u een reactie op deze ontwerpen zouden ontvangen. Wat vindt u ervan? Welk ontwerp heeft uw voorkeur en waarom?
Reacties kunt u sturen aan secretaris@heemkundehoensbroek.nl.
Omdat de totale kosten van het beeld circa 36.000 euro zullen bedragen zijn we hard op zoek naar sponsors voor dit project.


Excursie naar kerk Houthem op 8 juni ll.

Placeholder image
Graftombe van St. Gerlachus
Op vrijdag 8 juni 2018 brachten we met ruim dertig leden een bezoek aan de kerk van Houthem.
De excursie startte met een diavoorstelling over het leven van St. Gerlachus van Houthem, een koene ridder uit de 12e eeuw, die door de plotselinge dood van zijn vrouw tot inkeer kwam en afstand deed van al zijn bezittingen.
Hij vulde voortaan zijn leven als kluizenaar, gaf voedsel aan de armen en woonde in een holle boom.
Aansluitend hieraan werd de groep door een deskundige gids rondgeleid door de kerk en en de schatkamer annex museum.
In het midden van de kerk staat nu de graftome bvan de bekeerde ridder en nog steeds komen gelovige boeren uit de omgeving hier een zakje zand halen, dat uitgestrooid in de stallen de dieren zou behoeden voor ziekten.
Het was voor de deelnemers een leerzame middag, die op het terras van het tegenover de kerk gelegen restaurant De Holle Eik, in het zonnetje, werd afgesloten met een lekkere kop koffie en een stuk heerlijke vlaai.

Jaarvergadering op woensdag 23 maart 2018

Op woensdag 23 maart 2017.om 19.30 uur vond in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek onze jaarvergadering plaats.
Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter.
2. Verslag jaarvergadering d.d. 29 maart 2017.
3. Verslag over het jaar 2017 van de secretaris (voor dit verslag klik hier).
4. Financiële zaken:
 • financieel verslag 2017 door de penningmeester
 • verslag van de kascontrolecommissie - begroting 2018
 • vaststelling financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
5. Verkiezing leden kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezingen
7. Mededelingen vanuit het bestuur
8. Rondvraag
9. Afsluiting.

Bij het agendapunt 'bestuursverkiezing' werd Arjan Suzenaar tot penningmeester gekozen, omdat onze huidige penningmeester Hein Giesen aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde. In de overige vacatures werd voorzien door de benoeming van Ron van Hoof en Rob Zwaak. De laatste gaf later te kennen toch af te zien van het bestuurslidmaatschap.
Na afloop van het formele deel van de bijeenkomst verzorgde de heer Paul Bronzwaer de zeer interessante lezing over Max graaf de Marchant et d'Ansembourg, NSB-gouverneur van Limburg gedurende de Tweede Wereldoorlog, die bij de jublileumvergadering op 29 november vorig jaar helaas niet doorging.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2017

Jubileumvergadering op 29 november

Onder zeer grote belangstelling vond op 29 november ll. in Hotel Amicitia de viering van ons 2e bestaanslustrum plaats.
De bijeenkomst begon met een mooie, goed verzorgde koffietafel voor onze leden met hun partner.
Hierna zou de bijeenkomst voortgezet worden met een presentatie door de heer Paul Bronzwaer uit Maastricht over Max graaf de Marchant et d'Ansembourg uit Amstenrade, die in de Tweede Wereldoorlog voor de NSB gouverneur van Limburg was.
Helaas kwam hij niet, omdat hij ons misliep bij het ophalen op het station.
Gelukkig werd het ontstane 'gat' in het programma door Hein Giesen gevuld met een (nog niet helemaal complete) presentatie over Nieuw-Lotbroek, die bij vele van de aanwezigen tot kreten van herkenning leidde.
En daarmee kwam alles nog goed.

Placeholder image

Presentatie nieuw boek 'De Hoofdstraat, van 't Kruis tot het kasteel'

Op woensdag 15 november vond om 19.00 uur in de bibliotheek aan de Hoofdstraat de presentatie plaats van de 2e, geheel herziene, druk van het boek, dat door Hein Giesen en Hein Bisschops is samengesteld. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de wethouder van cultuur, Barry Braeken, en aan Paul Tans, vertegenwoordiger van de Hoensbroekse winkeliersvereniging.Excursie naar de basiliek in Meerssen op 9 juni ll.

Placeholder image
Op vrijdagmiddag 9 juni bezochten we met 40 leden de basiliek van Meerssen.
Onder leiding van een bekwame gids kregen we een zeer interessante rondleiding door de kerk en over het omringende terrein, waar ook de graven van grootindustrieel Petrus Regout en zijn nazaten zijn te vinden.
De rondleiding duurde ruim een uur en daarna sloten we deze af met kop koffie en een lekker stukje vlaai in het tegenover de kerk gelegen café ' De Keizer'.

Placeholder image

Dodenherdenking op 4 mei

Voor de tweede keer nam de heemkundevereniging deel aan de jaarlijkse dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument bij de kleine St. Jan.
Namens het bestuur en leden legden bestuurslid Henri Peters en secretaris Wim Kortekaas een bloemstuk bij het monument, nadat eerder op de dag ook bij de oorlogsgraven op het kerkhof tegenover de grote St. Jan bloemen waren gelegd.
Jaarvergadering op woensdag 29 maart 2017

Op woensdag 29 maart 2017.om 19.30 uur vond in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek onze jaarvergadering plaats.
Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter.
2. Verslag jaarvergadering d.d. 23 maart 2016.
3. Verslag over het jaar 2016 van de secretaris (voor dit verslag klik hier).
4. Financiële zaken:
 • financieel verslag 2016 door de penningmeester
 • verslag van de kascontrolecommissie - begroting 2017
 • vaststelling financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
5. Verkiezing leden kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezingen
7. Mededelingen vanuit het bestuur
8. Rondvraag
9. Afsluiting.

Na afloop van het formele deel van de bijeenkomst verzorgde de heer Sjef Maas, voormalig bedrijfsarchivaris van ‘Ons Limburg’, een presentatie over ‘De Limburgse mijnen en het wonen van de mijnwerkers in onze mijnstreek’.
In zijn verhaal besteedde hij uitgebreid aandacht besteden aan het ontstaan van de Woningvereniging Hoensbroek, de eerste woningbouwprojecten en de rol van pastoor Röselaers daarin. Het geheel werd ingebed in de situatie aan het begin van de vorige eeuw, waarin dan ook namen als Nolens, Poels, Goeman Borgesius, Ons Limburg en Thuis Best de revue passeerden.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2016

Plaquette geplaatst bij kruis Gebrookerplein

Placeholder image
In de loop van 2016 keerde bij de herinrichting van het Gebrookerplein ook het grote stenen kruis, dat al bijna honderd jaar op deze centrale plek in Hoensbroek op het plein heeft gestaan, weer op zijn oude vertrouwde plek terug.
In de loop der tijd heeft het kruis als gevolg van de sloop van gebouwen rond het plein en de herinrichting van het terrein op diverse plaatsen in dit gebied gestaan.
Placeholder image

Lang heeft het een centrale plek op het plein ingenomen en het werd ook lang gebruikt als rustaltaar bij de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
De laatste jaren was het naar de zijkant van het plein en uit het directe zicht verhuisd.
Toen opnieuw de herinrichting van wat nu het Gebrookerplein is aan de orde kwam is er door diverse mensen voor geijverd om het kruis die oude centrale plek weer terug te geven en het in zijn oude luister te herstellen.
Dat is helaas niet helemaal gelukt, want het altaar, dat erbij hoorde is niet teruggekomen, maar het staat in ieder geval toch weer op zijn oude vertrouwde plek.
De heemkundevereniging heeft daarom het initiatief genomen om de geschiedenis van dit markante punt in Hoensbroek wat meer over het voetlicht te brengen met het aanbrengen van een plaquette, waarop in het kort de geschiedenis van het kruis wordt weergegeven. Dankzij de medewerking van Wiel Peters Las- en Constructiewerken kon dit plan onlangs gerealiseerd worden.


Indrukwekkende presentatie boek ‘Joodse onderduikers in Hoensbroek op donderdag 24 november 2016

Op donderdag 24 november 2016. vond in een indrukwekkende bijeenkomst in de aula van het Broeklandcollege de presentatie plaats van het boek ‘Joodse onderduikers in Hoensbroek’.
In het programma van de bijeenkomst konden de bijna 100 aanwezigen in een lezing door schrijver Jan van den Berg kennisnemen van de wijze waarop de schrijver zijn onderzoek had uitgevoerd met het boek als eindresultaat.
Na het voorlezen van een gedicht door ons bestuurslid Els Ermers ging wethouder Jordy Clemens (met erfgoed, onderwijs en jeugd in zijn portefeuille) in zijn toespraak onder andere in op het belang van dit boek voor de jongere generatie.
Bijzonder was de toespraak door rabbijn Shmuel Katz uit Amsterdam, die zeer betrokken is bij het werk van de stichting Zikna, die zich bezighoudt met de begeleiding en ondersteuning van Holocaustslachtoffers.
Heel bijzonder was ook de aanwezigheid van Shlomo Haringman, die als kind met zijn zus Eva in Hoensbroek was ondergedoken. Speciaal voor deze gelegenheid was hij met zijn vrouw Meriam vanuit Jeruzalem naar Hoensbroek gekomen. Aan hem en aan andere vertegenwoordigers namens de onderduikers, onderduikverleners en de katholieke en protestantse gemeenschap werden de eerste exemplaren van het boek uitgereikt.
Na de uitreiking volgden een aantal zeer indrukwekkende dankwoorden van Shlomo Haringman, Ben Manassen, Klaas Santing en ds. Bloemert. Daarna werd de bijeenkomst afgesloten met het ten gehore brengen van het lied Yerushalaim Shel Zahav door Angeline Smits-Gulikers met klarinetbegeleiding door Paulien Dieteren.
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Meer informatie over het boek vindt u op deze pagina.
Boek bestellen?
Het boek is voor € 19,95 te koop bij onze vereniging.Voor verzending per post buiten Hoensbroek komen daar nog € 6,95 portokosten bij.
Als u een exemplaar wilt bestellen dan kunt u dat doen op een van de volgende manieren:
- een telefoontje naar onze secretaris op telefoonummer 0611317861;
- een mailtje aan ons secretariaat: secretaris@heemkundehoensbroek.nl. Vermeld in het mailtje a.u.b. het aantal exemplaren, dat u wilt bestellen.
Het bedrag (aantal bestelde boeken x € 19,95 + 1x € 6,95 portokosten) kunt u overmaken op rekeningnummer NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek. Vermeld bij de betaling het bestelde aantal exemplaren en vergeet vooral niet het verzendadres te vermelden.
Zodra onze penningmeester de betaling heeft ontvangen zorgt hij voor de verzending.


Boek over 'Joodse onderduikers in Hoensbroek' in voorbereiding

Placeholder image
Hoensbroek was voor een aantal Joden in de Tweede Wereldoorlog een vluchtplaats. Tijdens de bezetting vonden deze mensen onderduik bij gezinnen in Hoensbroek.
Het merendeel van hen wist op deze manier uit handen van de Duitse bezetter te blijven. Enkelen werden alsnog door de bezetter opgespoord, gearresteerd en ten slotte afgevoerd naar concentratiekampen in het oosten, waar zij werden vermoord.
Na de bevrijding van Zuid-Limburg - in september 1944 – bleef een deel van de Joodse onderduikers nog een tijd lang in Hoensbroek wonen. Hun eigen woonplaatsen waren nog steeds in handen van de bezetter. Joden, die tijdens de bezetting elders in de regio een schuilplaats hadden gevonden, kwamen na de bevrijding soms naar Hoensbroek. In deze gemeente vonden zij tijdelijke huisvesting, totdat ook zij weer naar hun eigen woonplaatsen konden terugkeren.
Lang en intensief onderzoek
Placeholder image
Salomon en Eva Haringman, broer en zus die in de Tweede Wereldoorlog onderduik hebben gevonden in Hoensbroek
Ons lid Jan v.d. Berg heeft hier in de afgelopen 4 jaar in binnen- en buitenland intensief en uitgebreid onderzoek naar gedaan door informatie te verzamelen uit archieven, boeken, kranten, tijdschriften en internet.
Op basis daarvan heeft hij de verhalen weten te reconstrueren. Vervolgens heeft hij zich in verbinding gesteld met voormalige onderduikers die nog in leven zijn, hun nabestaanden en nazaten van onderduikverleners. Deze mensen hebben de verhalen gecontroleerd en voorzien van correcties en aanvullingen. De 56 verhalen vormen de kern van een in september van dit jaar te publiceren monografie. Hierin staan de gebeurtenissen centraal van de Joodse onderduikers. In elk verhaal wordt ook, zij het summier, informatie gegeven over de onderduikverleners en verzetsmensen, die betrokken waren bij het onderduikwerk.
Leemtes opvullen
De Tweede Wereldoorlog wordt weleens omschreven als "een van de donkerste uit de geschiedenis van de mensheid”. Op een andere manier kan men ook spreken van een donker tijdvak, want wat weten wij eigenlijk van de Joden die in Hoensbroek een onderkomen hadden gevonden? Wat waren hun namen, waar kwamen zij vandaan, wat hebben zij meegemaakt en wat is er met hen na de oorlog gebeurd? Met deze publicatie probeert de auteur deze leemte in de geschiedenis van Hoensbroek op te vullen.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2015

Romeinse voorwerpen terug naar Hoensbroek

Placeholder image
Tijdens de verbouwing van Adelante is in het nieuwe restaurant een plek gecreëerd om de vondsten uit de Romeinse villa Schuureyk, waarvan de resten op het terrein van Adelante liggen, te kunnen exposeren.
Op 16 oktober jl. is in samenwerking met Centre Céramique Maastricht, Adelante en de Heemkundevereniging Hoensbroek een vitrine ingericht.
Bij de al bij Adelante aanwezige vondsten hebben de heren Dijkman en Aarts van Centre Céramique een aantal stukken toegevoegd zodat de villa nog duidelijker in beeld gebracht wordt.
Er zijn nu delen van vloermozaïeken, fresco's en een deel van een kapiteel te zien. Dit alles in het kader van het project van de Heemkundevereniging Hoensbroek "Romeins Hoensbroek zichtbaar".
Tentoonstelling 'Onder de rook van de Emma.......' groot succes!

Placeholder image
In het kader het Jaar van de Mijnen 2015 zet ook de heemkundevereniging haar beste beentje voor en hield op vrijdag 4 en zaterdag 5 september a.s. een fototentoonstelling met het thema 'Onder de rook van de Emma.....'.
Op deze fototentoonstelling waren vele panelen te zien, gevuld met vaak nog nooit getoonde foto’s van diverse onderwerpen over de Staatsmijn Emma, die in 1914 in productie ging. En ook van allerlei activiteiten, die verband hielden met deze staatsmijn en die in de loop der jaren In Hoensbroek hebben plaatsgevonden.
Tijdens beide dagen vonden ook een drietal powerpointpresentaties plaats, waarin de staatsmijn Emma en alle activiteiten rond de Emma een hoofdrol speelden zoals bijvoorbeeld het mijnspoor, dat dwars door Hoensbroek liep en waarvan het tracé nog steeds zichtbaar is. Bovendien had Sjaak Giezenaar voor deze gelegenheid een deel van zijn bijzondere mijnlampencollectie uitgestald.
De tentoonstelling werd gehouden in Hartje Hoensbroek, in het voormalige KIBI-winkelpand, naast de Readshop op de Kouvenderstraat.
Bijna 400 bezoekers maakten op beide dagen gebruik van de gelegenheid om de foto's en ander materiaal te bekijken en kennis te nemen van de diapresentaties. Het riep bij velen nogal wat herinneringen op aan vroeger. En voor wie die periode in de geschiedenis van Hoensbroek niet zelf of van nabij had meegemaakt was het vaak een eye-opener.
Voor een kort overzichtsfilmpje van de tentoonstelling: klik hier.


Gezellige barbecuemiddag voor onze leden op zondag 2 augustus 2015

Ruim veertig leden van onze vereniging namen deel aan onze inmiddels traditionele barbecuemiddag op de eerste zondag van augustus.
Het werd op zondag 2 augustus jl. zoals vanouds een gezellige middag, ook omdat de weergoden ons deze keer gedurende het hele festijn zeer goed gezind waren.
Een kleine foto-impressie vindt u hieronder:
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder imageNaam 'Auvermoer' eindelijk in ere hersteld!

Ruim een jaar zijn we bezig geweest om voor elkaar te krijgen dat van de beek, die door Hoensbroek stroomt, de van oudsher bekende naam van Auvermoer weer in ere hersteld zou worden.
Na de herinrichting van de beek plaatste het Waterschap Roer en Overmaas bij alle wegen, die door de beek gekruist worden, bordjes met de tekst 'Caumerbeek'.
Dat leidde bij veel Hoensbroekenaren tot veel ergernis, want in Hoensbroek is de beek al vele honderden jaren bekend als Auvermoer. Pogingen van het bestuur van onze vereniging om het waterschap ertoe te bewegen de oude benaming toch weer in beeld te brengen stuitten op een totaal gebrek aan medewerking.
Een bericht hierover in het Limburgs Dagblad op 28 november 2014 leidde tot een motie van het CDA in de gemeenteraad. Bij de bespreking daarvan deed wethouder Aarts de toezegging, dat langs het Hoensbroekse deel van de beek informatiebordjes geplaatst konden worden met een in overleg met onze vereniging op te stellen tekst. Dat resulteerde uiteindelijk in een definitieve tekst voor de bordjes en de daadwerkelijke productie ervan.
Op woensdag 22 juli om 8 uur 's morgens werd bij de kruising Koumenweg/Gravin von Schönbornlaan ter hoogte van zwembad Otterveurdt door de aannemer van het beekprojekt en ondersteund door onze voorzitter Jan Bus het eerste bordje geplaatst. In de loop van de dag werden vervolgens aan beide zijden van de wegen, die door de beek gekruist worden, bordjes geplaatst, t.w. langs de Koumenweg / Burg. Slanghenstraat, de Mgr. Hanssenlaan, de Ridder Hoenstraat en de Klinkertstraat.
In het Limburgs Dagblad van donderdag 23 juli ll. stond hierover het volgende artikel:
Placeholder image
Inzegening grafkruis burgemeester Egidius Slanghen bij kleine St. Jan op zondag 14 juni ll.

Op zondag 14 juni laatstleden heeft pastoor Nevelstein het kruis bij het graf van Egidius Slanghen naast de ingang van de kleine St. Jan aan de Markt in Hoensbroek ingezegend.
Voor de plaatsing van dit grafkruis had de Heemkundevereniging Hoensbroek het initiatief genomen en het kruis ter beschikking gesteld om hiermee een belangrijke Hoensbroekenaar te eren.
Egidius Slanghen was van 1855 tot aan zijn overlijden in 1882 burgemeester van Hoensbroek, waar hij in 1820 ook geboren was.
Behalve burgemeester en ontwerper van het oude gemeentewapen van Hoensbroek was hij ook een eminent historicus, die vele belangrijke publicaties op zijn naam heeft staan. En hij was in 1862 mede-oprichter van het Provinciaal Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde in Limburg, het nu nog steeds bestaande LGOG.
Slanghen werd begraven naast de ingang van de kleine St. Jan aan de kant van de Hoofdstraat, ongeveer tegenover de plaats waar zijn geboortehuis heeft gestaan.
Het was lang onduidelijk waar Egidius Slanghen begraven lag. Onderzoek had ons geleerd, dat hij begraven ligt aan de zijkant van de kleine St. Jan direct naast de ingang.

Omdat op die plaats geen enkele vermelding daarvan te vinden was heeft de HKV Hoensbroek het initiatief genomen om die plaats te markeren met een grafkruis om daarmee deze voor de historie van Hoensbroek zeer belangrijke bewoner de eer te bewijzen, die hij verdient.
Met de spontane medewerking van Las- en Constructiebedrijf Wiel Peters heeft dit tot een mooi resultaat geleid.
Na de Hoogmis vond bij het kruis een korte plechtigheid plaats, waarin ons bestuurslid Piet Meessen kort de verdiensten van Egidius Slanghen memoreerde, zoals onder andere de aanleg van de eerste verharde wegen in het dorp en de invoering van een rechtvaardige gemeentelijke belasting.
Daarna werd het kruis door pastoor Nevelstein plechtig ingezegend. Het was daarmee zijn laatste officiële handeling, want direct hierna vond in Amicitia zijn afscheidsreceptie plaats vanwege zijn benoeming tot deken van Kerkrade.

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder imageLezing 'Maria-Gewanden, vroeger en nu' op woensdag 1 juli ll.

Placeholder image
De nieuwe wandelbrug over de Geleenbeek
Placeholder image
De oude spoorbrug over de Geleenbeek in 1965
Op veler verzoek herhaalde onze vereniging de dia-lezing over de wijk Maria-Gewanden. De diapresentatie, aangevuld met diverse nieuwe foto-aanwinsten over de wijk, geeft ook een overzicht van de vele veranderingen langs de Auvermoer en Geleenbeek. Deze twee beken, die decennia lang als industrieel afvoerkanaal gebruikt werden, meanderen nu door het fraai ingerichte Geleenbeekdal.
De lezing vond plaats op woensdag 1 juli ll. in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a op de Steenberg (naast de speeltuin).Herhaling fotolezing 'De Hoofdstraat, van Kruis tot aan Kasteel' op woensdag 21 januari jl.

Placeholder image
Op veler verzoek van hen, die in november verhinderd waren en de aanvragen, die binnenkwamen naar aanleiding van de positieve reacties op deze presentatie werd de foto-lezing ‘De Hoofdstraat’ op woensdag 21 januari a.s. nogeens herhaald.
Placeholder image
De vele, vaak nooit eerder vertoonde, foto’s geven een goed beeld van de drukte en bedrijvigheid in deze straat in de voorbije 100 jaar. De presentatie werd gehouden in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2A in Hoensbroek.

Jaarvergadering en lezing op woensdag 25 maart 2015

Op woensdag 25 maart 2015 vond om in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek de jaarvergadering 2015 van onze heemkundevereniging plaats.
Na afloop van het formele deel van de bijeenkomst vond een interessante lezing plaats door de heer Fokke Postema over de interneringskampen, die er tussen 1914 en 1918in Nederland zijn geweest voor o.a. Belgische vluchtelingen en militairen, toegelicht met veel beeldmateriaal. Daarbij zal hij ook aandacht besteden, toegelicht met beelden, aan de kampen, die er ook in Heerlen en elders in Limburg zijn geweest.
De heer Postema zou deze lezing vorig jaar al na afloop van onze jaarvergadering gehouden hebben, maar moest toen om gezondheidsredenen helaas verstek laten gaan. Tot onze grote vreugde was hij inmiddels weer hersteld en in staat om zijn belofte na te komen.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2014

Caumerbeek heet in Hoensbroek Auvermoer!!

Placeholder image
Tijdens de rondvraag van de jaarvergadering van onze vereniging in maart 2014 uitte onze alom gewaardeerde architect Piet Mertens zijn ergernis over het ‘verkrachten’ en laten verdwijnen van oude Hoensbroekse woorden, zegswijzen en plaatselijke benamingen. Hij vroeg zich af hoe lang we bijvoorbeeld nog accepteren, dat ergens ver van Hoensbroek achter een bureau in Sittard bedacht wordt, dat langs de Auvermoerstraat niet de Auvermoer stroomt, maar de Caumerbeek? En dat terwijl de beek al vele eeuwen lang vanaf de Dem tot aan de Geleenbeek bekend is als de Auvermoer.
Om daar een begin mee te maken heeft het bestuur halverwege mei van dit jaar daarover een brief gestuurd aan het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard. Dat is verantwoordelijk voor het beheer van die beek en ook voor die foute bordjes. Na twee maanden kwam op die brief een antwoord, dat erop neerkwam, dat men niet van plan was om de naam te wijzigen. Bij het waterschap heet de beek Caumerbeek en dat moet zo blijven. We lieten het er niet bij zitten en na lang wachten en veel aandringen kwam het uiteindelijk op donderdag 13 november van dit jaar tot een gesprek van een delegatie van onze vereniging met de adjunct-directeur en het hoofd beheer van het waterschap. Maar ook in dit zeer teleurstellende gesprek kregen we opnieuw nul op het rekest. Er zat voor ons dan ook niets anders op dan kontakt met de pers te zoeken. En dat leidde tot het bericht links, dat op vrijdag 28 november jl. In het Limburgs Dagblad stond. (voor een goed leesbare versie van dit bericht klik hier)

CDA-motie in gemeenteraad
Voor de CDA-fractie in de gemeenteraad van Heerlen was dit bericht dezelfde dag nog aanleiding om voor de raadsvergadering van dinsdag 2
december a.s. een motie in te dienen, waarin het college van B&W wordt opgeroepen in gesprek te gaan met het waterschap om het te bewegen om de bestaande tekst ‘Caumerbeek’ op de bordjes langs de beek te vervangen door “AUVERMOER”.
In de raadsvergadering gaf wethouder Aarts aan geen heil te zien in enige druk op het waterschap om de huidige bordjes te vervangen. Wel deed hij de toezegging om op de in voorbereiding zijnde wandelroute langs het Hoensbroekse deel van de beek op enkele plaatsen informatieborden te plaatsen met duidelijke uitleg over de oorspronkelijke naam van de beek: 'Auvermoer' en de geschiedenis daarvan. Vanwege deze duidelijke toezegging trok raadslid Claassens zijn motie in, die hierdoor niet in stemming kwam. Wij wachten de daadwerkelijke uitvoering van de toezegging door de wethouder met spanning af!


Fotolezing "De Hoofdstraat" op woensdag 19 november jl.

Op woensdagavond 19 november jl. hield de Heemkundevereniging Hoensbroek een fotolezing over de Hoofdstraat. Tot aan de jaren zestig een
Placeholder image
de winkel van Knoebele Joep
levendige doorvoerstraat voor het verkeer richting Valkenburg en Maastricht met een levendige middenstand.
De fotolezing is een bloemlezing uit de vele foto’s, die wij ter beschikking hadden voor onze succesvolle boekuitgave ‘De Hoofdstraat, van Kruis tot Kasteel’’, maar die door plaatsgebrek niet gebruikt zijn. Evenals de vele foto’s, die wij later nog kregen naar aanleiding van deze uitgave. De beelden werden aaneen gepraat door Hein Giesen.
De avond werd gehouden in het verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a (bij de speeltuin op de Steenberg) in Hoensbroek.

Tentoonstelling over Nederland in de Eerste Wereldoorlog tijdens Open Monumenten-dagen 2014 in
kasteel Hoensbroek op zaterdag 13 en zondag 14 september

Op deze twee dagen werd aandacht besteed aan een veelal onderbelicht onderdeel van de Eerste Wereldoorlog: wat de oorlog betekende voor Nederland. Ons land bleef dan wel buiten schot, maar geenszins buiten mededinging. Er vielen hier nauwelijks doden door krijgsgeweld, toch had Nederland op een andere manier met de oorlog te maken.
Deze bijzondere expositie is slechts twee dagen te zien!
Placeholder image
Nederland werd overspoeld door vluchtelingen, zowel militairen als burgers. Bovendien werden we bestookt met bommen en mijnen. Er ontstond een gebrek aan alle eerste levensbehoeften. Toch bleef Nederland de vluchtelingen met open armen ontvangen.
Nederland wordt, 100 jaar na het begin van de oorlog, langzamerhand warm gemaakt voor een herdenking van 1914-1918 door de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (www.ssew.nl) en door De Wereld Draait Door, waar NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch elke maand inzage geeft in de verschrikkingen van de Grote Oorlog.
In Hoensbroek werd tijdens de open monumentendagen een andere zijde belicht: het wel en wee aan de Hollandse kant van het elektrische prikkeldraad. Dit werd geïllustreerd door een bijzondere tentoonstelling van ongeveer 500 originele prentbriefkaarten uit die tijd.
De tentoonstelling werd gedurende het hele monumentenweekend druk bezocht. Zo'n 1800 bezoekers, die van de gelegenheid gebruik maakten om kasteel Hoensbroek kostenloos te bezoeken, namen ook een kijkje bij de tentoonstelling, die dankzij de welwillende medewerking van Historisch Goud was ingericht in enkele kelderruimtes van het kasteel. Bovendien werd de tentoonstelling in de twee aan het weekend voorafgaande dagen ook nog bezocht door 110 leerlingen van de basisscholen De Vlieger, De Regenboog en De Heyster.


Fotolezing over 100 jaar Kouvenderstraat op woensdag 3 september 2014

Placeholder image
Placeholder image
Als voorproefje op de nieuwe boekuitgave, getiteld "De Kouvender, van ’t Kruis tot de Emma", het derde boek in de reeks Hoensbroekse Monografiëen, presenteerden wij In Hotel Amicitia - aan de Markt in Hoensbroek op woensdagavond 3 september 2014 een fotolezing met als thema: 100 jaar Kouvenderstraat.
Op deze avond werd een hele reeks nooit eerder vertoonde foto’s van de Kouvenderstraat gepresenteerd, waaruit wij een keuze moesten maken voor het realiseren van dit rijk geïllustreerde boek.
De lezing werd gegeven door Hein Giesen.

De boekpresentatie vond plaats op zondag 7 september '14 om 13.00 uur op het Kunst-, Cultuur- en Dansfestival in Hartje Hoensbroek. Het eerste exemplaar werd bij die gelegenheid symbolisch aangeboden aan wethouder Martin de Beer.
Het boek is sinds dat moment verkrijgbaar bij de schrijvers Hein Giesen en Hein Bisschops en bij de Hoensbroekse boekhandel.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2013

Lezing over Romeins Hoensbroek groot succes!

Na de onthulling op 21 augustus 2013 van de plaquette bij de plaats op het terrein van Adelante, waar zich in het park onder de grond de resten van een Romeinse villa bevinden, wilden we graag nog wat méér licht laten schijnen op het Romeins verleden van Hoensbroek.
We waren daarom blij, dat we mevr. Karen Jeneson bereid hadden gevonden op woensdag 20 november 2013 voor onze leden een lezing te verzorgen over Romeins Hoensbroek.
Mevrouw Jeneson is conservator van het Thermenmuseum in Heerlen en een autoriteit op dit terrein.
Mevr. Jeneson, die de lezing hield in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat, mocht zich verheugen in een zeer grote belangstelling voor haar verhaal. Er kon niemand meer bij in het lokaal!


Onthulling plaquette bij Romeinse villa Schuereyk

Placeholder image
Op woensdag 21 augustus 2013 vond in het park van Adelante de onthulling plaats van een plaquette bij de resten van een Romeinse villa, die zich daar vlakbij onder de grond bevinden.
De heemkundevereniging nam ter gelegenheid van de afsluiting van de viering van haar eerste bestaanslustrum het initiatief om deze plaquette te plaatsen om daarmee een stuk verborgen Romeins Hoensbroek toch weer zichtbaar te maken.
De onthulling vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Adelante en werd verricht door de heer Barry Braeken, wethouder voor cultuur van de gemeente Heerlen, de heer J. Essers, lid van de raad van bestuur van Adelante en de heer J. Bus, voorzitter van de Heemkundevereniging Hoensbroek. Dankzij de zeer welwillende medewerking van de raad van bestuur en de afdelingen communicatie en bouw van Adelante werd het een mooie en geslaagde bijeenkomst.

Foto's van de onthulling en de activiteiten, waarmee deze gebeurtenis werd omlijst kunt u hier bekijken.
Meer informatie over de Romeinse villa Schuereyk vindt u op deze pagina op onze website.


Heemkundetentoonstelling ‘Vreuger……’ in Hartje Hoensbroek groot succes!

In de twee weken voorafgaand aan de kerstdagen van 2012 en aansluitend ook nog tussen kerst en nieuwjaar presenteerde de Heemkundevereniging Hoensbroek haar eerste lustrum- tentoonstelling in Hartje Hoensbroek, midden in de Kouvenderstaat op nummer 42, in de voormalige winkel van Jacobse Damesmode.
Het Hoensbroekse koopcentrum had daarmee rond de feestdagen een bijzonder evenement erbij. Het was voor vele honderden bezoekers een extra reden om eens rond te neuzen in ons stemmig versierde winkelcentrum. De tentoonstelling gaf een uitgebreid overzicht van de vele activiteiten van de Heemkundevereniging Hoensbroek in de voorbije jaren en toonde vele oude prenten, ansichtkaarten en foto’s. En een doorlopende foto-/dia-voorstelling met fraaie beelden uit Hoensbroeks verleden ontlokte bij vele bezoekers kreten van herkenning. Natuurlijk ontbrak, mede dankzij de medewerking van het Nederlands Mijnmuseum, het Staatsmijn Emma-thema niet en was er ook aandacht voor ons Hoensbroeks dialect, het Breuker plat.
Het was kortom een gebeurtenis, waar velen even dachten binnen te lopen om vervolgens lang te blijven hangen.
Als u de tentoonstelling niet hebt bezocht of dat wel had willen doen, maar niet in de gelegenheid was dan kunt u met dit filmpje, dat door een van onze leden is gemaakt, toch een aardige indruk krijgen van wat u allemaal hebt gemist.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2012

Jubileumboek ter gelegenheid van ons eerste lustrum

In september van dit jaar bestond onze vereniging vijf jaar en daarmee vierden we dus ons eerste lustrum. Dat hebben we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zoals al eerder uitgebreid aangekondigd werd dit heuglijke feit omlijst met de feestelijke presentatie van een mooi jubileumboek over Kasteel Hoensbroek. Aan dit boek is maandenlang hard gewerkt door een aantal leden van onze vereniging.

Jubileumboek over Kasteel Hoensbroek
Placeholder image
Het boek is prachtig vormgegeven en geeft in 208 pagina’s een overzicht van hoe het kasteel in de loop der eeuwen is gegroeid tot het mooiste en grootste tussen Maas en Rijn. Onder andere wordt uitgebreid aandacht besteed aan de restauraties van het kasteel in de jaren na 1927 en aan wat zich in de loop der jaren rondom het kasteel heeft afgespeeld . Ook de heraldiek van het adellijk geslacht van Hoensbroeck is uitgebreid in full color beschreven. De vereniging heeft daarbij veel medewerking gekregen van de conservator van het kasteel en van het Regionaal Archief Rijckheyt. We hadden daardoor voor het eerst ook toegang tot de archieven van de stichting Ave Rex Christe, sinds 1927 eigenaar van het kasteel. De vereniging is veel dank verschuldigd aan alle Vrienden van de Heemkundevereniging voor hun financiële steun. Daarbij hebben we veel te danken aan de inzet van onze leden Jan Bus en Jo Hermanns, die vele vrienden bereid hebben gevonden bij te dragen aan het mogelijk maken van dit boek. Daardoor is het een zeer interessant boek geworden met veel tot nu toe onbekend materiaal.

Nu te koop voor € 14,95
Het boek kost € 14,95 en is verkrijgbaar bij penningmeester Hein Giesen, G.B. van Hövellplein 12-13 en op woensdagavond in het verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a naast de speeltuin in Mariagewanden.
Het boek is ook te koop bij The Read Shop Hoensbroek, Kouvenderstraat 45 en bij Kantoorboekhandel Peter Wind, Akerstraat Noord 288.


Presentatie wandelroute “ Rondom het kasteel”

Een wandeling door Maria-gewanden met een knipoog naar het verleden
Placeholder image
Op zaterdag 1 september l.l. organiseerde de Heemkundevereniging Hoensbroek de wandeltocht ”Rondom het kasteel “ i.v.m. de presentatie van de gelijknamige wandelbrochure.
De wandeling werd begeleid door de schrijver van deze brochure, Hein Giesen, en alle deelnemers ontvingen het 24 pagina’s tellende wandelboekje (à € 2,95), uitgevoerd met vele foto’s en gedrukt in full colour. Onderweg werd de deelnemers in ons verenigingslokaal een kop koffie met vlaai aangeboden.
De route begint op de parkeerplaats van kasteel Hoensbroek en voert bijna 6 km lang langs de vernieuwde, meanderende loop van de Auvermoer, door de beemden van de Geleenbeek, de buurtschappen Terschuren en het Jeugrubbebos over de Steenberg terug naar het kasteel.
1e prijs voor de heemkundevereniging in Breuker carnavalsoptocht 2012

Placeholder image
Onze vereniging heeft in de grote Breuker carnavalsoptocht 2012 de 1e prijs gewonnen in de categorie ‘Grote Fragmenten’.
Tijdens een prachtige en zonovergoten optocht heeft een zestal van onze leden, versterkt met de hulp van prinses Aimée, de aandacht gevestigd op de viering van het eerste lustrum van onze vereniging.
Bovendien kon iedereen, die dat wilde samen met de graaf en de gravin als ‘Eregast’ op de foto.
Meer dan 130 mensen uit het publiek hebben daarvan gebruik gemaakt en werden door onze hoffotograaf snel en vakkundig, compleet met lijst, op de digitale foto gezet*.
Hoewel we gedurende de optocht vanuit het publiek regelmatig complimenten kregen over onze bijdrage waren we na afloop toch nog enigszins verrast, dat de jury ons beloonde met een eerste prijs. We hadden daar geen rekening mee gehouden, maar niettemin zijn we er zéér mee vereerd.
In september van dit jaar vierden we dat met de presentatie van een nieuw boek over kasteel Hoensbroek en een grote tentoonstelling over Hoensbroek door de jaren heen in het slotgebouw van het kasteel. We hebben het publiek langs de optocht daarop attent gemaakt en het daarvoor uitgenodigd onder het motto “De graaf en de gravin nodigen U uit …..”.

*De foto’s van de ‘Eregasten’ zijn HIER te zien. Alle foto’s zijn genummerd. Klik op de gewenste foto; het nummer staat eronder.
Aan wie dat wenst sturen we de foto per e-mail toe. Maar dan moet u ons dat natuurlijk wel even laten weten op ons e-mailadres: secretaris@heemkundehoensbroek.nl. En vermeld er dan a.u.b. ook het nummer van de gewenste foto bij.


Jaarvergadering op woensdag 30 maart 2012

Op dinsdag 13 maart a.s. hield onze vereniging haar jaarvergadering om 19.30 uur in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek.
De agenda omvatte de voor een jaarvergadering gebruikelijke en statutair verplichte zaken zoals bijvoorbeeld het verslag van de secretaris over de in het afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten. Ook legde de penningmeester verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
Een ander belangrijk agendapunt was de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Penningmeester Hein Giesen was dit jaar volgens het rooster aan de beurt om af te treden, maar hij stelde zich herkiesbaar.
Na afronding van dit formele deel van de bijeenkomst vond om 20.30 uur een vervolg plaats in de vorm van een bijeenkomst met een leuk programma onder het motto “Breuker kal en zangk”.
We hadden daarvoor de medewerking gekregen van onder anderen het Gemengd Koor ‘Paluda’. Ook July Vijgen was van de partij en bracht enkele liedjes ten gehore. En verder gaven Math Mertens en Els Ermers beiden ook nog een leuke voordracht in Breuker Plat ten beste.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2011

Excursie naar Blegny-mijn op zondag 19 juni 2010 niet doorgegaan

Placeholder image
Op zondag 19 juni was een interessante excursie gepland naar de steenkoolmijn Blegny bij Luik in België.
Helaas meldden zich onvoldoende leden, waardoor de excursie helaas niet kon doorgaan.
De mijn Blegny-Mijn ligt in het plaatsje Blegny ten noorden van de stad Luik.
Placeholder image
De bezoeker gaat met oud-mijnwerkers tot 60 meter onder de grond en krijgt daar een zeer realistische indruk van de tijd dat hier door vele duizenden mannelijke en vrouwelijke mijnwerkers met pikhouweel en later met pneumatisch gereedschap de zwarte kolen van diep onder de grond naar boven werden gehaald. In 1970 werd er jaarlijks nog 232.000 ton kolen uit de mijn gehaald met een bezetting van ongeveer 680 personen.
Sinds 2000 is ook de kolenwasserij gerestaureerd en toegankelijk gemaakt zodat men een vrijwel compleet beeld kan krijgen van het hele proces van een kolenmijn.
Als er bezoekers zijn die niet ondergronds willen is er het Mijnmuseum in Schacht Marie, een
Placeholder image
bovengronds gebouw boven de eerste kolenput, met een levendige expositie over acht eeuwen steenkoolontginning en het leven van de mijnwerkers.
Elke bezoeker krijgt een werkjas en een helm op en zakt in de liftkooi tot 60 meter naar beneden en zijn onder begeleiding van een gids 2 uur onder de grond. Het parcours is aangepast om het bezoek aangenaam en gemakkelijk te maken. De enige moeilijkheid bestaat uit twee trappen, die u moet afdalen zodat het toegankelijk is voor jong en oud.
Het weer speelt geen enkele rol bij het bezoek aan de mijn en andere bezienswaardigheden.


De vereniging in het nieuws met het grafkruisenproject!

Placeholder image
Voor een duidelijk leesbare versie van bovenstaand artikel uit het Limburgs Dagblad kunt u hier klikken.


De heemkundevereniging liep weer mee in de carnavalsoptocht 2011!

Placeholder image
Een viertal leden heeft op carnavalsmaandag onder de vlag van de vereniging ook dit jaar weer meegelopen in de carnavalsoptocht in Hoensbroek.
Het optochtmotto van dit jaar: "2011, wat dinkste z11?" bood ons een goed aanknopingspunt om ook nu weer de heemkundevereniging op een carnavaleske manier onder de aandacht van het Hoensbroekse publiek te brengen. Gewapend met een paar borden met foto's van prins Thijs I, het Duo Oetgesjloape en July en de Muppe werd het publiek op de proef gesteld met de vraag of men wist wie dat waren.
Degenen, die de juiste, soms ook de bijna juiste, antwoorden gaven kregen een sticker op de jas geplakt met de tekst "Ich bin 'ne richtige Gebreuker". Als klap op de vuurpijl werden ze dan ook nog netjes op de foto gezet met in hun hand een bordje met ook daarop de tekst: "Ich bin 'ne richtige Gebreuker". Deze foto's zijn op onze site hier te vinden.
Als u uw foto hebt gevonden kunnen we u, indien gewenst, de foto per e-mail toesturen. U kunt dit aangeven met een e-mail aan ons secretariaat: secretaris@heemkundehoensbroek.nl. Vermeld in het mailtje het nummer van de foto, dat u vindt in de regel boven de foto.Tienduizend euro voor grafkruisenproject!

Begin dit jaar heeft de vereniging een subsidieaanvraag gedaan bij de Rotaryclub Hoensbroeck voor het restaureren van de 29 gietijzeren grafkruisen op het oude kerkhof rond de grote St. Jan. Die verzameling grafkruisen is volgens funerair deskundigen door zijn aard en de omvang uniek voor Nederland. Eind februari bereikte ons het bericht, dat de Rotaryclub positief heeft gereageerd op onze aanvraag. Voor het project stelt men maximaal € 10.000,- ter beschikking. De Rotaryclub doet deze donatie onder de voorwaarde dat vrijwilligers d.m.v. zelfwerkzaamheid een flink deel van de totale kosten zullen weten te besparen.
Het bedrag, dat de Rotaryclub ter beschikking stelt wordt bijeengebracht door de organisatie van een charitydiner, waarvan de opbrengst ten goede komt van het grafkruisenproject. Het diner vindt plaats op zondag 15 mei van 17.00 uur tot ca. 21.30 uur op kasteel Vaalsbroek.
De kosten per couvert bedragen € 100,=, waarvan ca. 70% naar het goede doel gaat en dat is het grafkruisenproject.
De leden van de Rotary koken zelf, serveren zelf, ruimen zelf op, doen zelf de afwas, etc. Daardoor blijft er een aardig bedrag over voor ons project (€ 10.000,=).
Als u hieraan wilt deelnemen kunt u dat met vermelding van naam, adres en met aangeven of men mét of zonder partner komt per e-mail melden bij ons secretariaat: secretaris@heemkundehoenmsbroek.nl. Wij zorgen dan dat uw aanmelding op de juiste plek komt. Degenen die zich aanmelden krijgen een brief met verdere informatie.


Jaarvergadering op woensdag 30 maart 2011

Op woensdag 30 maart a.s. hield onze vereniging haar jaarvergadering om 19.30 uur in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek.
De secretaris deed verslag over de in het afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten. En de penningmeester legde verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
Een ander belangrijk agendapunt was de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Secretaris Wim Kortekaas was dit jaar volgens het rooster aan de beurt om af te treden, maar hij stelde zich herkiesbaar. Bernard Grothues was ook aftredend, maar hij stelde zich niet meer herkiesbaar.
Na afronding van dit formele deel van de bijeenkomst vond om ca. 20.30 uur een interessante lezing plaats door drs. Anne Rose Orbons, conservator van museum Kasteel Hoensbroek, met als titel "Historisch land en water van kasteel Hoensbroek". Anne Rose deed daarin verslag van onderzoeken naar land en water rond Kasteel Hoensbroek.
Bij het kasteel werd onlangs onderzoek gedaan naar hoe de formele tuin van het kasteel er uit gezien moet hebben. Enkele jaren geleden was er al eens onderzoek gedaan naar het 'vierkante bosje', dat al op de Tranchotkaart uit 1807 staat. Stond daar ooit een voorloper van het kasteel?
terug naar boven


Aktiviteiten in 2010


Bijeenkomst werkgroep "Schutterij" op woensdag 24 maart '10

Placeholder image
Op woensdag 24 maart 2010 vond de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep "Schutterij" in de ruimte van onze vereniging in het MFC Gebrook. Naar aanleiding van het terugvinden van een groot aantal attributen, reglementen en ook het vaandel van de voormalige Hoensbroekse schutterij St. Sebastianus werd het plan opgevat nader onderzoek te doen naar de geschiedenis ervan. Daarom is het doel van deze werkgroep het maken van een inventarisatie van de aanwezige attrributen van de in 1939 opgeheven schutterij en tegelijkertijd het onderzoeken van de mogelijkheden voor een heroprichting ervan.


Jaarvergadering op 24 februari '10

Op woensdag 24 februari had onze vereniging een goed bezochte jaarvergadering in Amicitia aan de Markt in Hoensbroek. In het formele deel van de bijeenkomst deed de secretaris verslag over de activiteiten in het afgelopen jaar en legde de penningmeester verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Een verrassing hierbij was dat Paul en Helmie Borger (van The Read Shop aan de Kouvenderstraat) de penningmeester een cheque t.w.v. 1750 euro aanboden voor onze medewerking aan het boek "Hoensbroek - een terugblik" deel 2.
Volgens het rooster van aftreden waren Math Mertens en Han Ruyters aan de beurt om zich al of niet voor een nieuwe periode als bestuurslid kandidaat te stellen.
Placeholder image
Omdat Math al bij het begin van zijn bestuurslidmaatschap had aangegeven slechts één periode mee te willen doen om de vereniging goed op de rails te zetten stelde hij zich nu niet opnieuw kandidaat.
Han Ruyters stelde zich wel herkiesbaar.
Bovendien hadden zich nog 2 nieuwe kandidaten aangemeld, te weten Henk Has en Hein Bisschops. Alle drie werden ze bij acclamatie als bestuurslid gekozen. Aansluitend aan de jaarvergadering vond een lezing plaats over schutterijen in Limburg. Het was een drukbezochte activiteit, niet alleen vanwege de vele leden van de vereniging, maar ook door de belangstelling vanuit de schutterijwereld in de omgeving. van wijze over allerlei wetenswaardighede gebruiken uit het schuttersleven. En daarbij ging hij ook in op de in 1939 opgeheven Hoensbroekse schutterij St. Sebastianus.


Heemkundevereniging winnaar Oscar Navalpries 2009!!

Placeholder image
De prijs was een beloning voor onze originele uitbeelding van de titel van het boek "Breuker Jònge sjrieve Breuker Plat", samengesteld door Math Mertens. De prijs was een leuke opsteker voor onze deelname aan de optocht van dit jaar, waarin wij geïnspireerd door het optochtmotto "Mörge kumt vazellef" en met een knipoog naar het boek "Hoensbroek - een terugblik" deel 2 letterlijk met blikken naar het publiek wierpen. Hoewel we deze keer niet in de prijzen vielen werd onze bijdrage door de toeschouwers zeer gewaardeerd. En voor onze deelnemende leden was het een leuke middag, waarmee we het werk van de vereniging weer op een heel aardige manier onder de aandacht hebben gebracht.
terug naar boven


Aktiviteiten in 2009


Heemkundeavond op vrijdag 23 oktober 2009 in het teken van het thema "Oorlog en Vrede"

Op vrijdag 23 oktober organiseerde onze vereniging een heemkundeavond in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek, die in het teken stond van het thema "Oorlog en Vrede".
Tijdens deze avond werd een lezing gehouden, waarin door verschillende leden van de vereniging aandacht werd besteed Hoensbroek en de Tweede Wereldoorlog. In vogelvlucht werd tijdens deze avond aandacht besteed aan verschillende gebeurtenissen, die kort voor, tijdens en kort na de oorlog in het dorp plaatsvonden en dit werd omlijst met veel tot nu toe onbekende foto’s van Hoensbroek in die tijd.

Week van de Geschiedenis van 17 t/m 25 oktober 2009

De week van zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober '09 stond in het teken van de Week van de Geschiedenis.
Dit jaar werd in die week landelijk aandacht besteed aan het thema "Oorlog en Vrede". In Parkstad vonden in die week veel aktiviteiten plaats, die op dit thema betrekking hebben. Er vonden in onze contreien, zowel in Parkstad en Nuth als in Aken in de maanden september en oktober sowieso veel activiteiten plaats, die de recente geschiedenis centraal stellen. Een overzicht daarvan kunt u hier bekijken.


Derde prijs voor de heemkundevereniging in de Hoensbroekse carnavalsoptocht

Placeholder image
Placeholder image
Een zestal leden van de heemkundevereniging heeft op Carnavalsmaandag onder de vlag van de vereniging meegelopen in de carnavalsoptocht in Hoensbroek en daarmee de vereniging weer eens stevig onder de aandacht gebracht.
Met een knipoog naar het in september '08 gepubliceerde boek van Math Mertens "Breuker Jònge sjrieve Breuker plat" werd, voorafgegaan door een bord met daarop de voorpagina van dat boek, in passend costuum en gewapend met schrijfbord en krijt het publiek langs de optocht uitgemaakt voor 'sjravelaer', 'moelemaeker', 'uulskuke' of 'fiezebrieëmer'.
En als het te pas kwam werden enkele 'sjnoebelkes' en 'sjatjes' bestookt met vragen als "Wilste mich 'ns puëne?", "Maag ich dich 'ns duuje?" of "Maag ich va dich 'n muulke?"; meestal met succes.
De reacties vanuit het publiek gaven duidelijk aan, dat men onze 'act' zeer goed kon waarderen.
Aan het eind bleek dat ook bij de jury het geval te zijn. In de categorie 'groot fragment' kregen we de 3e prijs.


Jaarvergadering op 4 maart '09

Op woensdag 4 maart '09 hield de heemkundevereniging Hoensbroek haar jaarvergadering. De bijeenkomst vond plaats in het Multifunctioneel Centrum in Nieuw Lotbroek. In het formele deel van de bijeenkomst deed de secretaris verslag over de activiteiten in het afgelopen jaar, legde de penningmeester verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en werden Paul Borger als voorzitter en Rob Zwaak als bestuurslid herkozen.
Na afloop daarvan vond een interessante lezing plaats door ons lid Jo Hermens, met als titel: “Zuid-Limburg, een land vol dalen”.

Na afloop van de vergadering was er verder nog gelegenheid om een kleine expositie te bekijken van fossielen en mineralen uit de verzamelingen van Jo Hermens en Paul Borger.
terug naar boven

Aktiviteiten in 2008


Boekpresentatie "Maria-Gewanden en Terschuren vroeger...."

Placeholder image
Op vrijdag 21 november 2008 werd in de basisschool "De Vlieger" in Maria-Gewanden het boek "Maria-Gewanden en Terschuren vroeger......." gepresenteerd.
Het boek dat is uitgegeven onder de paraplu van onze heemkundevereniging is het resultaat van samenwerking tussen de Stichting Buurtwerk Mariagewanden/Terschuren, Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en de Heemkundevereniging Hoensbroek. Het is geschreven door Jo Brassée, met een helpende hand van Jo Hermanns en Els Ermers en is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de stichting Buurtbeheer Mariagewanden en Terschuren, de Stichting Revalidatieklinieken Limburg en banketfabriek Heesen.
Het eerste exemplaar werd op de goed bezochte presentatieavond aangeboden aan de wethouders Cor Duijf en Pé Diederen en is te koop bij boekhandel The Readshop aan de Kouvenderstraat en natuurlijk ook bij onze Heemkundevereniging. Prijs € 14,95. Maar helaas is het boek nu uitverkocht.


Heemkundeavond woensdag 17 september '08

Op woensdag 17 september 2008 vond een heemkundeavond plaats in Partycentrum Amicitia. Tijdens deze avond zorgde ons bestuurslid Han Ruyters voor een mooie presentatie over oude ansicht- en prentbriefkaarten. Hij is al jarenlang beroepsmatig in binnen- en buitenland actief in de in- en verkoop van dit soort kaarten en hij wist er dus erg veel over te vertellen.
Bovendien vond tijdens deze avond ook de presentatie plaats van het door Math Mertens samengestelde boek over het dialectwerk van Paul van Hoensbroek, pseudoniem voor Wiel Poulssen, afkomstig van Ter Schuren.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina Publicaties.


Excursie naar het oude kerkhof naast de grote St. Jan, de grote St. Jan en de kleine St. Jan aan de Markt

Op zaterdag 27 september '08 vond onder de deskundige leiding van de heer Leon Bok van de vereniging De Terebinth (vereniging voor funeraire cultuur) een excursie plaats naar het oude kerkhof naast de grote St. Jan.
Er wordt hard gewerkt aan een grote opknapbeurt van het oude kerkhof naast de grote St. Jan. De gemeente, die eigenaar is van het kerkhof, is samen met het kerkbestuur en enkele deskundigen aan het onderzoeken wat er nodig en mogelijk is om het kerkhof in een goede staat te behouden. Daarbij is gebleken, dat het kerkhof cultuur-historisch een heel interessante en waardevolle plek is.
Het bezoek werd gecombineerd met een bezoek aan de kleine St. Jan aan de Markt, waarbij we voor de voor de uitleg over ontstaans- en bouwgeschiedenis werd verzorgd door ons bestuurslid Bernard Grothues.


Digitalisering archieven kasteel Haag afgerond

Placeholder image
kasteel Haag bij Geldern (D)
Op maandag 23 juni 2008 is de al veel eerder aangekondigde afronding van de digitalisering van de archieven van kasteel Haag, waar de familie von und zu Hoensbroeck nu woont, afgesloten met een officiële presentatie in het Stadtarchiv in Geldern (bij Venlo). Binnen enkele maanden zullen deze gegevens via internet beschikbaar komen, zij het in een besloten omgeving. Dat wil zeggen, dat de gegevens alleen toegankelijk zullen zijn voor degenen, die over een toegangscode beschikken (in combinatie met het eigen e-mailadres).
Door de aanschaf van de inventarisatie in de vorm van het boek “Das Findbuch zum Archiv des Schlosses Haag. Einführung, Regesten, Siegel, Register” krijgt men, na aanmelding, ook een toegangscode, die een jaar lang toegang geeft tot de genoemde gegevens via de website van Rijckheyt. Het boek wordt gezamenlijk uitgegeven door het Geldrisches Archiv en de Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied. De kosten bedragen € 36,00 + verzendkosten. Inlichtingen over bestelmogelijkheden bij het secretariaat. Meer informatie hierover vindt u ook op de website van Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis.


Excursie vuursteenmijn Rijckholt op zondag 13 april 2008

Naar de prehistorische vuursteenmijn in Rijckholt
Reisverslag van onze allereerste buitenactiviteit, door Hein Giesen
Placeholder image
Een gang in de vuursteenmijn
Op zondag 13 april organiseerde onze jonge heemkundevereniging haar eerste buitenactiviteit, een uitstapje naar de prehistorische vuursteenmijn in Rijckholt.
Met zo’n 25 belangstellenden kwamen wij op de Markt bijeen en maakten een fraaie toer door het uiterste zuiden van onze mooie provincie, naar het gehucht Rijckholt, dichtbij Eysden.
Op de afgesproken plaats aangekomen, was het even schrikken. Ruim 14.00 uur en onze gids dhr. Nillessen was er nog niet. Die kwam 10 minuten later met een rotvaart aangereden, hij had in een verkeersomleiding gezeten, vandaar. Nu konden we aanstappen.
De weergoden waren ons goedgezind, want na een druilerige ochtend stapten wij, beschenen door een fraai lentezonnetje, op het mooie Savelsbos af. De plek waar vijfduizend jaar geleden onze voorouders met de meest primitieve middelen naar het in die tijd kostbare vuursteen groeven.

Mooie wandeling door het Savelsbos
Placeholder image
De start van de excursie
De wandeling naar de mijn, door het Savelsbos, was zeker zo mooi en interessant als de rondleiding in de vuursteenmijn zelf. Dhr. Nillessen bleek niet alleen kennis te hebben van mijnbouw, maar wist ook van wanten over alles wat groeide en bloeide in dit hellingbos, dat door zijn kalkhoudende ondergrond een afwijkende en zeer grote verscheidenheid in plantengroei kent. Het hele bos geurde naar de daslook, ook verwees hij naar de andere vroege bloeiers, die alleen in het voorjaar, in een ontluikend bos, licht genoeg krijgen om te kunnen bloeien. Bloemen zoals o.a. de in Nederland zeldzame gele bosanemoon, het blauw en wit gepunte bosviooltje en de amandelwolfsmelk. Hij wist ons de hele trip over de soms modderige en steile bospaadjes te boeien met zijn kennis en wetenswaardigheden over het bosbestand.

Archeologisch wereldmonument
Na een wandeling langs de Boeregroeve, de Sjoane Grub en de zware klim naar de 15 meter diepe Henkeput bereikten we ten slotte de neolithische vuursteenmijn, ontdekt door een Belgische onderzoeker, dhr. De Puydt, in 1881 en nu aangemerkt als archeologisch wereldmonument. Op die plek kwam onze gids pas echt in zijn element, daar kon-ie vertellen! Allereerst in het voorportaal van de mijn, het Grand Atelier. Dit is een grote ringvormige kuil, met een doorsnede van ruim 50 meter, waar destijds de pas gedolven vuursteen werd verwerkt tot handzame en verhandelbare halffabricaten en die nu nog barstensvol ligt met artefacten van het vuursteenafval.

Placeholder image
Maquette van de vuursteenmijn in het Limburgs Museum
5000 jaar oud
Toen de mijn zelf. Onvoorstelbaar dat ruim 5000 duizend jaar geleden mensen zoals u en ik, maar dan ook nog kleiner van stuk, met alleen een stenen bijl als gereedschap, loodrechte schachten tot wel 20 meter diep en een doorsnede van bijna twee meter groeven en van daaruit zijwaarts, in mergelpijlers van amper 60 cm. hoog, naar het begeerde vuursteen zochten. Even verbazingwekkend is dat er toen al handelsroutes waren via welke deze Rijckholter vuursteen verhandeld werd tot aan het huidige Stuttgart toe. Grote indruk op ons allen maakte ook zijn verhaal, dat deze hele mijn door enthousiaste vrijwilligers is uitgegraven en vrij gemaakt. Van 1963 tot 1972 groeven zij ieder weekend en maakten een dwarsgang (galerij) van 130 mtr. lang, diep de berg in. Vanuit die gang gingen zij de vuursteenpijlers in en maakten die vrij van alle afval en puin, die de vuursteenmijnwerkers er destijds hebben achtergelaten. Al die jaren, vrijwillig, iedere vrijdagnacht deze noeste handarbeid onder moeilijke omstandigheden. Petje af voor die mannen!

Leerzaam en leuk!
Na afloop van deze onderaardse “sightseeing”, de modderige terugtocht . Het liep al tegen vijven eer de parkeerplaats weer in zicht kwam en wij deze leerzame en leuke middag konden afsluiten met een dankwoord aan onze voortreffelijke gids.

Jaarvergadering en heemkundeavond op 27 februari 2008

Placeholder image
Duo Oetgeslaope
Op woensdag 27 februari vond de jaarvergadering plaats in Amicitia aan de Markt in Hoensbroek met aansluitend een heemkundeavond, die in het teken van carnaval stond. Met een flinke duik in de foto- en filmarchieven en de medewerking van enkele bekende Hoensbroekenaren zoals Piet Boonstra en July Vijgen hadden we een interessant en tegelijk grappig programma samengesteld, dat niet alleen de carnavalisten aansprak.


terug naar bovenNIEUWS

Placeholder image

De wijk MARIA-GEWANDEN, een nieuw boek
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....

WANDELINGEN IN HOENSBROEK
Placeholder image

Wandelingen die u langs de vele gebouwen van Hoensbroek met een monumentaal verleden voeren; ook langs plekken waar die verdwenen zijn. En behalve langs gebouwen voeren deze wandelingen u ook door de groene gebieden, die Hoensbroek rijk is.

Meer.....

PASTOOR RÔSELAERS
Placeholder image

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek door de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Meer.....


STAATSMIJN EMMA
Placeholder image

De start van de steenkoolproductie van de Staatsmijn Emma in 1911 leidde in enkele tientallen jaren tot de groei van Hoensbroek van een slaperig boerendorp van 1200 inwoners tot een industriegemeente met meer dan 20.000 ingezetenen .......

Meer.....